தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

மேலும்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: மனுஷ அவதரிப்பு | பகுதி 129

தேவனால் செய்யப்பட்ட கிரியையின் ஒவ்வொரு கட்டமும் அதற்கே உரிய நடைமுறை முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. அக்காலத்தில், இயேசு வந்தபோது, அவர் ஆண் ரூபத்தில் வ…

மேலும் பார்க்க

குழுப்பாடல் காணொளிகளின் தொடர் வரிசை

மேலும்

கிறிஸ்தவ இசை | சகலத்தின் மீதும் ராஜ்யபாரம் கொண்டிருக்கும் ஒருவர் | Documentary (Tamil Subtitles)

பரந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும், சகல வான மண்டலங்களும் தங்களுடைய சொந்த சுற்றுப்பாதையில் துல்லியமாக நகருகின்றன. வானத்தின் கீழே, மலைகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் …

மேலும் பார்க்க

Testimonies of Life Experiences

மேலும்
மேலும் பார்க்க