தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

மேலும்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: மனிதகுலத்தின் சீர்கேட்டினை அம்பலப்படுத்துதல் | பகுதி 301

மனிதனில் எழும் சீர்கேடான மனநிலைகளுக்கான மூலக்காரணம் என்னவென்றால் சாத்தானுடைய வஞ்சகமும், சீர்கேடும் மற்றும் விஷமுமேயாகும். மனிதன் சாத்தானால் கட்டப்பட்ட…

மேலும் பார்க்க

குழுப்பாடல் காணொளிகளின் தொடர் வரிசை

மேலும்

Christian Song 2023 | தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது (Tamil Subtitles)

இடிமுழக்கம் போன்றதொரு சத்தம் உண்டாகி முழு பிரபஞ்சத்தையும் உலுக்குகிறது. ஜனங்கள் சரியான நேரத்தில் தப்பிக்க முடியாதபடிக்கு இது காதுகளைச் செவிடாக்குமளவிற…

மேலும் பார்க்க

Testimonies of Life Experiences

மேலும்
மேலும் பார்க்க