திருச்சபைத் திரைப்படம் | அறிவால் ஜனங்களின் விதியை மாற்றமுடியுமா? (சிறப்பம்சம்)

அக்டோபர் 19, 2023

இந்தக் காணொளியில் காணப்படும் சில காரியங்கள்:

Stalin Museum Batumi (https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Stalin_Museum_Batumi.jpg) BY Ephraim Stillberg/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.zh_TW)

மேலும் பார்க்க

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க