திருச்சபைத் திரைப்படம் | கடைசி நாட்களில் தேவன் வரும்போது, ஏன் அவர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார்? (சிறப்பம்சம்)

செப்டம்பர் 26, 2023

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க