கிறிஸ்தவ இசை | ஒவ்வொரு தேசமும் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறது (Tamil Subtitles)

செப்டம்பர் 22, 2020

நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த, மௌனமான மற்றும் அமைதியான இரவு வானத்தின் கீழ், இரட்சகர் திரும்பி வருவதற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ஒரு கூட்ட கிறிஸ்தவர்கள் மகிழ்ச்சியான இசைக்கு ஆடிப் பாடி நடனமாடுகின்றனர். “தேவன் திரும்பி வந்துள்ளார்” மற்றும் “தேவன் புதிய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்” என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவர்கள் கேட்கும்போது, அவர்கள் ஆச்சரியப்படுகின்றனர் மற்றும் உற்சாகமடைகின்றனர். அவர்கள் நினைக்கின்றனர்: “தேவன் திரும்பி வந்துள்ளார்? அவர் ஏற்கனவே தோன்றியிருக்கிறார்?” ஆர்வத்துடனும், நிச்சயமின்மையுடனும், ஒருவர் பின் ஒருவராக, அவர்கள் தேவனுடைய புதிய வார்த்தைகளைத் தேடும் பயணத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்கின்றனர். அவர்களுடைய கடினமான தேடுதலில், சிலர் கேள்வி கேட்கின்றனர், அதேவேளையில் மற்றவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சிலர் விமர்சனம் இல்லாமல் பார்க்கின்றனர், மற்றவர்கள் பரிந்துரைகள் செய்கின்றனர் மற்றும் வேதாகமத்தில் பதில்களைத் தேடுகின்றனர். அவர்கள் பார்க்கின்றனர், ஆனால் இறுதியில் அது பலனற்றதாய் இருக்கிறது…. அவர்கள் சோர்ந்துபோகும்போது, ஒரு சாட்சி அவர்களுக்கு ராஜ்யத்தின் கால வேதாகம பிரதி ஒன்றைக் கொண்டு வருகின்றார், அவர்கள் புத்தகத்திலுள்ள வார்த்தைகளால் ஆழமாக கவர்ந்திழுக்கப்படுகின்றனர். இது உண்மையிலேயே என்ன விதமான புத்தகம்? அத்தப் புத்தகத்தில் தேவன் வெளிப்படுத்தியுள்ள புதிய வார்த்தைகளை அவர்கள் உண்மையிலேயே கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்களா? தேவன் தோன்றியிருப்பதை அவர்கள் வரவேற்றிருக்கின்றார்களா?

மேலும் பார்க்க

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

பகிர்க

ரத்து செய்க