திருச்சபைத் திரைப்படம் | போப்பால் தேவனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியுமா? போப்புக்குச் செவிகொடுப்பது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவதா (சிறப்பம்சம்)

செப்டம்பர் 14, 2023

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க