Tamil Christian Testimony

11 தொடர்பான ஊடகங்கள்

பரலோக ராஜ்யத்திற்கான பாதையை நான் கண்டுபிடித்தேன்

By Mengai, Taiwanசர்வவல்லமையுள்ள தேவன் சொல்லுகிறார்: “இயேசு மனுஷனின் உலகத்திற்கு வந்தபோது, அவர் நியாயத்தீர்ப்பின் யுகத்தை முடித்துவைத்து கிருபையின் யுகத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். கடைசிக்காலத்தில், தேவன் மீண்டும் மாம்சத்தில…

ஏப்ரல் 24, 2021

சுவிசேஷ சாட்சிகள் | தேவன் சீனாவில் தோன்றி கிரியை செய்வது மிகவும் முக்கியமானது

முக்கிய கதாபாத்திரமான சென் குயான், ஒரு கிறிஸ்தவர். அவர் எப்போதும் போதகரையும் அவரோட மனைவியையும் தன்னோட ஆவிக்குரிய பெற்றோரா நினைத்திருக்கிறார். இருப்பினும், அவர் பின்னர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய கடைசிக் கால கிரியையை ஏத்துக…

ஜனவரி 1, 2021

கஷ்டத்தின் மூலம் கீழ்ப்படியக் கற்றுக் கொள்வது

எனக்கு நினைவிருக்கு என் மகனுக்கு ஆறு வயசா இருந்தப்போ, அவன் காதுக்குப் பின்னால ஒரு கட்டி வளர்ந்திருந்தத நான் கவனிச்சேன். நான் அவனப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு கூட்டிட்டு போனேன், அது ஒரு கட்டி, எலும்புகள அழிக்கிற ஒரு கு…

ஆகஸ்ட் 20, 2021

வானத்தைநோக்கி அண்ணாந்து பார்ப்பதனால் உண்மையில் உங்களால் கர்த்தரை வரவேற்க முடியுமா

பேரழிவுகளுக்கு முன்பதாக தங்களைப் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள கர்த்தராகிய இயேசு மேகத்தின் மீது திரும்ப வருவார் என்று கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற பல விசுவாசிகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த காணொளியின் முக்கிய கதாபா…

டிசம்பர் 21, 2020

எனது தெரிந்தெடுப்பு

மார்ச் 2012 இல், என் அம்மா கடைசி நாட்களின் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனின் சுவிசேஷத்தை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். நான் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கத் தொடங்கினேன் மற்றவர்களுடன் அடிக்கடி கூடிவந்து தேவனுடைய வார்த்த…

ஜூலை 3, 2021

ஜீவியத்தை அனுபவித்தல் | தேவனுடைய நாமம் உண்மையாகவே இரகசியமானது

முக்கிய கதாபாத்திரம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவர் சிறிய பையனாக இருந்த போதிலிருந்து, கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறவர்கள் மட்டுமே பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய முடியும் என்று அவரின் குடும்பம் சொன்னதைக் …

பிப்ரவரி 13, 2021

தேவனின் அதிகாரத்தையும் ஜீவிதத்தில் ராஜ்யபாரத்தையும் அறிவது

By Xinxin, United Statesசர்வவல்லமையுள்ள தேவன் சொல்லுகிறார்: “உன் கற்பனையை நம்புவதன் மூலம் தேவனுடைய அதிகாரம், தேவனுடைய வல்லமை, தேவனுடைய சொந்த அடையாளம் மற்றும் தேவனுடைய சாராம்சம் பற்றிய அறிவை அடைய முடியாது. தேவனுடைய அதிகார…

ஏப்ரல் 24, 2021

இன்று கத்தோலிக்க திருப்பலி: எனக்கும் பரலோக ராஜ்யத்திற்கும் இடையில் யார் நிற்கிறார்கள்?

கர்த்தருடைய வருகையை அவள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்ற பிறகு, எதிர்பாராத விதமாக, ஒரு மூப்பராக இருந்த தன் தந்தையின் இடையூறுகளையும், பல போதகர்கள் மற்றும் போலகர்களின் தடைகளையும் அவள் சந்தித்தாள். இந்த ஆன்மீகப் போரில், சாத்தானின் ச…

ஜூன் 13, 2021

ஜீவியத்தை அனுபவித்தல் | தேவன்மேல இருக்கிற விசுவாசமும் வேதாகமத்தின் மேல் இருக்கிற விசுவாசமும் ஒன்றா

முக்கிய கதாபாத்திரமான ஒரு பக்தியுள்ள விசுவாசியானவள் கர்த்தர் திரும்பி வருவதற்காக ஏங்குகிறாள். கர்த்தராகிய இயேசு திரும்பி வந்துவிட்டதாக சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய திருச்சபை சாட்சியமளிப்பதை அவள் பின்னர் முகநூல் மூலம் அறிந்து…

பிப்ரவரி 12, 2021

ஜீவியத்தை அனுபவித்தல் | நான் எனது போதகரின் உண்மையான சுபாவத்தைப் பார்த்தேன்

முக்கிய கதாபாத்திரமான சென் குயான், ஒரு கிறிஸ்தவர். அவர் எப்போதும் போதகரையும் அவரோட மனைவியையும் தன்னோட ஆவிக்குரிய பெற்றோரா நினைத்திருக்கிறார். இருப்பினும், அவர் பின்னர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய கடைசிக் கால கிரியையை ஏத்துக…

பிப்ரவரி 12, 2021

சுவிசேஷ சாட்சிகள் | தேவனிடத்தில் திரும்பும்படி பொய்களை உடைத்து முன்னேறுதல்

முக்கிய கதாபாத்திரமான நிங் சியாவோ, சிசிபி-யின் பொய்களால் ஏமாற்றப்பட்டு சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் மீதான தன் மனைவியின் விசுவாசத்தை எதிர்க்கிறார். அவர் தன்னால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி, அவர் மனைவியின் வழியில் குறுக்கி…

ஜனவரி 28, 2021