ஜெபம் செய்யும் முறை: கர்த்தரால் கேட்கப்படும்படிக்கு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதற்கான 3 கோட்பாடுகள்

ஜூன் 3, 2021

ஜெபம் செய்யும் முறை,எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு, ஜெபம் என்பது நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு தவிர்க்க முடியாத பகுதியாகும், மேலும் தேவனிடம் நெருங்கி வருவதற்கான மிகவும் நேரடி வழியாகும். நம்முடைய ஜெபங்கள் கர்த்தரால் கேட்கப்படலாம் என்று நாம் அனைவரும் நம்புகிறோம், ஆனால் நாம் பெரும்பாலும் தேவனின் பதிலைப் பெறுவதில்லை அல்லது அவருடைய இருப்பை உணரவில்லை, நம்மை நஷ்டத்தில் ஆழ்த்துகிறோம்: இது ஏன்? தேவன் ஏன் நம்முடைய ஜெபங்களைக் கேட்கவில்லை? தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்ப என்ன வகையான ஜெபங்கள் உள்ளன? இன்று இந்த விஷயத்தில் கூட்டுறவு கொள்வோம், இந்த மூன்று பிரச்சினைகளையும் தீர்ப்பதன் மூலம், நம்முடைய ஜெபங்களை தேவன் கேட்கலாம்.

1. ஜெபத்தில், நீங்கள் தேவனிடம் வெளிப்படையாக பேசுகிறீர்களா, உங்கள் உண்மையான எண்ணங்களை அவரிடம் நம்புகிறீர்களா?

பெரும்பாலான நேரங்களில், நம்முடைய ஜெபங்களின் நீளம் அல்லது பயன்படுத்தும் நம்முடைய வார்த்தைகள் போன்ற விவரங்களுக்கு நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம், அல்லது நம்முடைய தீர்மானத்தை தேவனிடம் இனிமையான ஒலியைக் காட்ட முயற்சிக்கிறோம், ஆனால் நாம் எப்போதாவது தான் உண்மையிலேயே நம் இருதயங்களை தேவனுக்குத் திறக்கிறோம். உதாரணமாக, நாம் பொதுவாகச் சொல்கிறோம்: “தேவனே, நான் உம்மை நேசிப்பேன், உமக்காக என்னைச் செலவிடுவேன், நான் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்துகள் அல்லது துன்பங்களை சந்தித்தாலும் நான் உம்மை கைவிட மாட்டேன். என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உம்மைப் பின்பற்றுவேன்!” அல்லது, “தேவனே, உமது வார்த்தைகள் எனக்கு முன்பாக தீபம், என் பாதையின் வெளிச்சம், நான் செய்யும் எல்லாவற்றிலும் நான் உமது வார்த்தையைக் கடைப்பிடிப்பேன், உமது சித்தத்தை நிறைவேற்றுவேன்!” எவ்வாறாயினும், துன்பங்கள் மற்றும் பின்னடைவுகள் அல்லது சிரமங்களை வீட்டிலேயே வளரும்போது, தேவனின் வார்த்தையை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவர நம்மால் பெரும்பாலும் இயலாது, அவருடைய சித்தங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான விருப்பமும் நமக்கு இல்லை. நாம் தேவனை தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறோம், தேவனைப் பற்றி குறை கூறுகிறோம், ஊக்கமற்றவர்களாக மாறுகிறோம், அதேபோல் துரோகம் செய்து அவரிடமிருந்து விலகிச் செல்கிறோம். நடைமுறைச் சூழ்நிலைகளில் நாம் இவ்வாறு நடந்துகொள்வது, தேவனிடம் நம்முடைய ஜெபங்களில் நம்முடைய நேர்மையின்மைக்கு சாட்சியமளிக்கிறது, அதற்கு பதிலாக பெரியதாகப் பேசுவதும், தேவனைப் பிரியப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதும், நல்ல இனிமையான வார்த்தைகளைப் பேசுவதும் ஆகும். மற்றவர்கள் நம்மைப் பற்றி அதிகம் சிந்திக்க வேண்டும், மற்றவர்களுக்காக நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம், அவருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்பதைக் காண வேண்டும், ஆனால் உண்மையில், நம்முடைய ஜெபங்கள் மாய்மாலமும் வஞ்சகமும் நிறைந்தவை. அவை சாராம்சத்தில், தேவனை முட்டாளாக்கவும் ஏமாற்றவும் செய்யும் முயற்சி ஆகும். இந்த வகையான ஜெபங்களை தேவன் கேட்பார் என்று நாம் எவ்வாறு எதிர்பார்க்கலாம்? இந்த உவமையை இயேசு ஒரு முறை சொன்னார்: “இரண்டு மனுஷர் ஜெபம்பண்ணும்படி தேவாலயத்துக்குப் போனார்கள்; ஒருவன் பரிசேயன், மற்றவன் ஆயக்காரன். பரிசேயன் நின்று: தேவனே! நான் பறிகாரர், அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரைப்போலவும், இந்த ஆயக்காரனைப்போலவும் இராததனால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வாரத்தில் இரண்டுதரம் உபவாசிக்கிறேன்; என் சம்பாத்தியத்திலெல்லாம் தசமபாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று, தனக்குள்ளே ஜெபம்பண்ணினான். ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று, தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு: தேவனே! பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். அவனல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய்த் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போனான் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார்(லூக்கா 18:10-14). பரிசேயன் ஒரு இறுமாப்புடன் ஜெபித்ததைப் பார்ப்பது கடினம் அல்ல, பரிசேயன் தனது சொந்த பாவங்களை அறியாதவனைப்போல் தோன்றி, தனது வெளிப்படையான நல்ல நடத்தையின் அடிப்படையில் தன்னையேகாண்பித்துக் கொண்டான். அவன் தேவனுக்கு விசுவாசமாக இருப்பதைப் பற்றி தற்பெருமை பேசிக் கொண்டிருந்தான், தேவனிடம் நல்ல விஷயங்களைச் சொன்னான், ஆயக்காரனை (வரி வசூலிப்பவன்) குறைத்து மதிப்பிடும்போது தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டான். அத்தகைய மாய்மாலமான ஜெபத்தை ஒருபோதும் தேவனால் பாராட்ட முடியாது. ஆயக்காரனின் ஜெபம் நேர்மையானது, அவன் செய்த பாவங்களை தேவனிடம் பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்வது, அவன் ஒரு பாவி என்பதை ஒப்புக்கொள்வது, வருத்தம் தெரிவிப்பது. அவன் தேவனிடத்தில் மனந்திரும்புவதற்கான விருப்பத்தையும் காண்பித்தான், மேலும் தேவனின் இரக்கத்துக்காக கெஞ்சினான். அதில் நேர்மையைப் பார்த்த இயேசு, ஆயக்காரனின் ஜெபத்தைப் பாராட்டினார்.

தேவனுடன் நம்மைப் பற்றிக் கொள்ள அல்லது அவரை ஏமாற்றுவதற்கான தற்பெருமை, வெற்று வார்த்தைகள் அல்லது காதுக்கு இன்பம் தரும் சொற்களைப் பயன்படுத்துவதை தேவன் வெறுக்கிறார் என்று இயேசுவின் உவமை நமக்குக் கூறுகிறது. நம்முடைய இருதயங்களை வெறுமனே வைக்காமல், நம்முடைய உண்மையான எண்ணங்களைப் பேசவும், உண்மையைப் பேசவும், தேவனுடன் நேர்மையாக தொடர்புகொள்ளவும் தேவன் விரும்புகிறார். கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார்: “உண்மையாய்த் தொழுதுகொள்ளுகிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுதுகொள்ளுங்காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது; தம்மைத் தொழுதுகொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார். தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அவரைத் தொழுதுகொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளவேண்டும் என்றார்(யோவான் 4:23-24). தேவனின் வார்த்தைகளின் மற்றொரு பத்தியும்: “தேவன் மனிதனிடம் வைக்கிற மிகக் குறைந்த கோரிக்கை என்னவென்றால், அவன் தன் இருதயத்தைத் தேவனுக்கு முன்பாக திறந்துவைக்க வேண்டும் என்பதாகும். மனிதன் தன் உண்மையான இதயத்தைத் தேவனுக்குக் கொடுத்து, தன் இதயத்தில் உள்ளவற்றை உண்மையாய் எடுத்துக் கூறினால், தேவன் அவனில் கிரியை செய்ய ஆவலாய் இருக்கிறார். தேவன் விரும்புவதெல்லாம் மனிதனின் திருக்குள்ள இருதயம் அல்ல, மாறாகச் சுத்தமும் நேர்மையான இருதயத்தை விரும்புகிறார். மனிதன் தன் இருதயத்திலிருந்து தேவனிடம் பேசாதிருந்தால், தேவனும் அவனுடைய இருதயத்தை அசைக்காமலும் அவனில் கிரியை செய்யாமலும் இருப்பார். ஆகையால், உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து தேவனுடன் பேசுதல் உங்கள் குறைபாடுகள் அல்லது கலகத்தனமான மனநிலையைப் பற்றிக் கூறுதல் மற்றும் அவருக்கு முன்பாக உங்களை முழுமையாகத் திறந்து வைத்தல் போன்றவை ஜெபத்தில் மிக முக்கியமான விஷயமாகும். அப்பொழுது மட்டுமே தேவன் உன் ஜெபத்தில் ஆர்வம் உள்ளவராய் இருப்பார். இல்லையெனில் அவர் தன் முகத்தை உன்னிடமிருந்து மறைப்பார்(“ஜெபத்தைப் பயிற்சி செய்வது குறித்து”). இதிலிருந்து நாம் தேவனோடு வெளிப்படையாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்க வேண்டும், நம்முடைய உள்ளார்ந்த எண்ணங்களையும் உண்மையையும் அவரிடம் சொல்லவேண்டும், நம்முடைய உண்மையான நிலை மற்றும் கஷ்டங்களை தேவனிடம் சொல்லவேண்டும், தேவனின் வழிகாட்டுதலைப் பெற வேண்டும். அப்போதுதான் தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களைக் கேட்பார். நாம் ஜெபிக்கும்போது, நம் வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் தேவனிடம் சொல்லலாம், மேலும் தேவனுடைய சித்தத்தை நாடலாம். அல்லது நாம் தேவனுக்கு முன்பாக வந்து, நம்முடைய அத்துமீறல்கள் அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வெளிப்படுத்திய எந்த சீர்கேடு பற்றியும் அவரிடம் மனம் திறந்து சொல்லலாம். இது எல்லா விஷயங்களிலும் தேவனுடன் ஒரு நேர்மையான உரையாடலைக் கொண்டுள்ளது. நாம் அடிக்கடி உலகத்தின் மீது மோகம் கொண்டவர்களாகவும், சமுதாயத்தின் போக்குகளைப் ஆவலுடன் பின்பற்றவும், உலக இன்பங்களால் வெறித்தனமாகி, தேவனுக்கு முன்பாக நம் மனதை அமைதிக்குக் கொண்டுவர முடியாது என்கிற போது, நாம் தேவனிடம் ஜெபிக்கலாம்: “தேவனே! நான் என் இருதயத்திற்குள் சத்தியத்தை நேசிக்கவில்லை என்பதைக் காண்கிறேன், ஆனால் எப்போதும் வெளியில் திகைப்பூட்டும் உலகத்தைப் பற்றி நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு கூட்டத்தில், ஜெபத்தில், அல்லது உமது வார்த்தைகளைப் படிக்கும்போது கூட, என் மனதை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடிய வில்லை. நான் மாம்சத்தை கைவிட விரும்புகிறேன், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய எனக்கு சக்தியற்றதாக இருக்கிறது. தேவனே! உமது ஆவி என் உணர்ச்சியற்ற இருதயத்தை நகர்த்தி, சாத்தானின் சோதனையை வென்றெடுப்பதற்கும், என் இருதயத்தை உமக்கு முன் சமாதானப்படுத்துவதற்கும் எனக்கு நம்பிக்கையையும் பலத்தையும் அளிக்கிறது.” இதுபோன்ற பல நேர்மையான ஜெபங்களுக்குப் பிறகு, பின்பற்றும் சமூகப் போக்குகள் நம்மை பாவத்தில் வாழவும், தேவனிடமிருந்து இன்னும் தொலைவில் வளரவும் வழிவகுக்கும் என்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் வழிநடத்துவார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மைத் தொடுவார், மேலும் சத்தியத்திற்கான அன்பின் இருதயத்தை நமக்கு அளிப்பார். நடைமுறை வழிகளில் நாம் மாம்சத்தை கைவிட முடியும், மேலும் சாத்தானின் சோதனையையும் மயக்கத்தையும் வெல்ல முடியும் இது தேவனோடு ஜெபத்தில் இருதயத்திலிருந்து பேசுவதன் மூலம் நாம் அடையக்கூடிய விளைவு. ஆயினும், நாம் ஜெபத்தில் தேவனுக்கு நம் இருதயத்தைத் திறக்காவிட்டால், தேவனோடு நம்மைப் பற்றிக் கொள்ளவும், காதுக்குப் பிரியமான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி அவரை ஏமாற்றவும் முயற்சித்தால், தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தைக் கேட்க மாட்டார், நம்முடைய இருதயங்களைத் தொடமாட்டார். சாத்தானின் சோதனையை நாம் புரிந்துகொள்ளவோ அல்லது முறியடிக்கவோ முடியாது, தவிர்க்க முடியாமல் தீய போக்குகளைப் பின்பற்றுவோம், தேவனிடமிருந்து மேலும் விலகி சாத்தானால் பாதிக்கப்படுவோம். ஆகவே, நம்முடைய ஜெபங்களை தேவன் கேட்க வேண்டுமென்றால், நாம் அவர் முன் வெளிப்படையாகவும் உண்மையாகவும் இருக்க வேண்டும். இது நாம் எடுக்க வேண்டிய முதல் படி.

2. நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நடைமுறைப் படுத்தவும், வாழ்வின் வளர்ச்சியை அடையவும் ஜெபிக்கிறீர்களா?

நாம் தேவனை நம்புவதால், அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்து, அருள் புரிய வேண்டும் என்று பெரும்பாலான சகோதர சகோதரிகள் நம்புகிறார்கள். ஒரு நோயிலிருந்து மீள்வது, வீட்டில் நமக்கு சமாதானத்தைக் கொடுப்பது, அல்லது நம் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல வேலையைக் காண அனுமதிப்பது போன்ற மாம்ச நன்மைகளுக்காக நாம் அடிக்கடி தேவனிடம் மன்றாடுகிறோம், ஜெபிக்கிறோம். நம்முடைய சொந்த மாம்ச நலன்களுக்காக தொடர்ந்து தேவனிடம் ஜெபிப்பது தேவனுடனான உண்மையான ஐக்கியம், மற்றும் அவரை உண்மையாக வழிபடுகிறோம் என்று ஆகிவிடும் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா? இல்லை என்பதே பதில். இந்த வகையான ஜெபங்கள் தேவனிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவதற்கான ஒரு முயற்சி; அவர்கள் அவர்களுடைய விஷயங்களைக் கோருகிறார்கள், நம்முடைய சொந்த விருப்பங்களின்படி அவரைச் செயல்பட முயற்சிக்கிறார்கள். அது அவரை தேவனாக கருதுவதில்லை. இந்த வகையான ஜெபங்கள் தேவனின் கோபத்தை மட்டுமே தூண்டக்கூடும், மேலும் அவர் அவற்றைக் கேட்கவில்லை.

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் மாம்சத்தின் ஆசீர்வாதங்களைத் தேடக்கூடாது அல்லது தேவன் நமக்கு அதிக கிருபையையும் ஆசீர்வாதங்களையும் அளிக்க வேண்டும் என்பதில் முற்படக்கூடாது. ஏனென்றால், இந்த விஷயங்கள் விரைவான, உலக நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்க அனுமதிக்கின்றன, ஆனால் நம் வாழ்வில் வளருவதற்கு தொலைதூரத்திற்கும் உதவாது. உண்மையான கீழ்ப்படிதலையும் தேவனுக்கு பயப்படுவதையும் அடைய அவை நமக்கு உதவ முடியாது. நம்முடைய ஜெபங்களும் வேண்டுதல்களும் சத்தியத்தைப் பற்றிய நமது புரிதல், தேவனின் வார்த்தைகளை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருதல் மற்றும் நம் வாழ்வில் வளர்வதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த வகையான ஜெபம் மட்டுமே தேவனின் சித்தத்திற்கு ஏற்றதாய் இருக்கிறது. கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார்: “ஆகையால், என்னத்தை உண்போம், என்னத்தைக் குடிப்போம் என்று, நீங்கள் கேளாமலும் சந்தேகப்படாமலும் இருங்கள். இவைகளையெல்லாம் உலகத்தார் நாடித் தேடுகிறார்கள்; இவைகள் உங்களுக்கு வேண்டியவைகளென்று உங்கள் பிதாவானவர் அறிந்திருக்கிறார். தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்(லூக்கா 12:29-31). அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கடைப்பிடித்து வாழ்வதே தேவனின் சித்தம், அவருடைய வார்த்தைகளின் மூலம் சத்தியத்தையும் ஜீவனையும் பெறுகிறோம், இதனால் நாம் தேவனோடு இணக்கத்தன்மையை அடைந்து இறுதியில் அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியும். ஆகவே, நம்முடைய ஜெபங்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை எவ்வாறு கடைப்பிடிப்பது மற்றும் அனுபவிப்பது என்பதை மையமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்; இந்த வழியில், அவர் தம்முடைய வேலையைச் செய்வதற்கு நம்மை வழிநடத்துவார், மென்மேலும் சத்தியத்தை நாம் தொடர்ந்து புரிந்துகொள்வோம், மேலும் தேவனுடைய வார்த்தைகளின் படி நாம் வாழ முடியும். நம்முடைய சொந்த முகம், அந்தஸ்து, செல்வம் அல்லது நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்காக நாம் அனைவரும் அடிக்கடி பொய்களைச் சொல்வதும், வஞ்சகமான காரியங்களைச் செய்வதும் எப்படி என்பதை சிந்தித்துப் பாருங்கள். இவை பாவங்கள் என்பதை நாம் நன்கு அறிவோம், ஆனால் பாவம் செய்வதிலிருந்து நம்மைத் தடுக்க முடியாது. நாம் நம்முடைய வார்த்தைகளுடன் பொய் சொல்லாவிட்டாலும், நம் சொந்த பெயர், நன்மை மற்றும் நிலையைப் பாதுகாக்க என்ன சொல்ல வேண்டும், நம்முடைய நலன்களை சமரசம் செய்யாமல் இருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைக் கணக்கிடுகிறோம். பொய் சொல்லவோ அல்லது நேர்மையற்ற ஒன்றைச் செய்யவோ நமக்குத் தூண்டுகிறது என்பதை அறிந்தவுடன், நாம் தேவனுக்கு முன்பாக வந்து ஜெபிக்க வேண்டும், “தேவனே! ஒரு குழந்தையின் எளிமையையும் நேர்மையையும் என்னால் அடைய முடியவில்லை என்பதை நான் கண்டேன், ஆனால் இன்னும் பொய் அல்லது ஏமாற்றுவதைத் தடுக்க முடிய வில்லை. நான் இப்படிச் சென்றால் நிச்சயமாக நீர் என்னை வெறுப்பீர். தேவனே! உமது இரட்சிப்பு எனக்கு உண்மையிலேயே தேவை நீர் என்னை ஒரு நேர்மையான நபராக இருக்கும்படிக்கு வழிநடத்தும், நான் மீண்டும் பொய் சொன்னால் அல்லது ஏமாற்றினால், நீர் என்னை ஒழுங்குபடுத்தும்.” இதுபோன்ற ஜெபங்களைச் செய்தபின், நம்முடைய சொந்த நலனுக்காக மீண்டும் பொய் சொல்ல ஆசை இருக்கும்போது, பரிசுத்த ஆவியின் கண்டித்து உணர்த்துதலை நமக்குள் உணருவோம். நாம் நேர்மையான மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்வோம், மேலும் அவர் மகிழ்ச்சியைப் பெறுகிறார், நேர்மையானவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். இது நம்முடைய சொந்த நலன்களை நிலைநிறுத்த பொய் சொல்ல முடியாது, அது தேவனுக்கு அருவருப்பானது. இவை அனைத்தையும் நாம் உணர்ந்தவுடன், நம்முடைய வஞ்சக நோக்கங்களை இருதயத்திலிருந்து கைவிடவும், சத்தியத்திலிருந்து உண்மையைத் தேடவும், ஒரு மண்வெட்டியை ஒரு மண்வெட்டி என்று அழைக்கவும் முடியும். எப்பொழுதும் இந்த வழியைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், அதை அறிவதற்கு முன்பு நாம் குறைவாகவும் மற்றும் குறைவாகவும் பொய் சொல்வோம், ஒரு நேரத்தில் ஒரு படி மேலும் ஒரு நேர்மையான நபராக இருப்பது சத்தியத்தின் யதார்த்தத்திற்குள் நுழைய முடியும். இது வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்கான ஜெபத்தின் பலன். கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார்: “மேலும் நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறதாவது: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும். ஏனென்றால், கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும்(லூக்கா 11:9-10). சத்தியத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருவதற்கும் நாம் தேவனிடம் ஜெபிக்கும் வரை, சத்தியத்திற்குள் நுழைவதை நாம் மிகவும் தீவிரமாகக் கருதும் வரை, சத்தியத்தைப் புரிந்துகொண்டு யதார்த்தத்திற்குள் நுழைய தேவன் நமக்கு வழிகாட்டுவார் என்பது தெளிவாகிறது. சத்தியம், மற்றும் நம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர முடியும்.

3. தேவனின் சித்தத்தைப் புரிந்துகொள்ளவும், அவருக்காக சாட்சியாக நிற்கவும் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்களா?

சில நேரங்களில் நம் வாழ்வில், வேலையிலோ அல்லது வீட்டிலோ உள்ள பிரச்சினைகள் போன்ற நம்முடைய கருத்துக்களுடன் பொருந்தாத சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறோம், அல்லது ஒருவித பேரழிவை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இவை நிகழும்போது, நம்மில் பெரும்பாலானோர் இந்த விரும்பத்தகாத சூழல்களை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும்படி தேவனிடத்தில் கேட்கிறோம். நாம் கடுமையாக உழைத்தாலும் அல்லது தேவனைச் சேவிப்பதற்காக நம்முடைய உறவுகளையும் வேலைகளையும் விட்டுவிட்டாலும், ஒரு பெரிய நோய் போன்ற ஒன்றை நாம் எதிர்கொண்டாலும், நம்மை நாம் அமைதிப்படுத்திக்கொள்ள முடியாது. தேவனுடைய சித்தத்தைத் தேடவும், மேலும் நாம் சாட்சியாக நின்று தேவனை திருப்திப்படுத்த ஜெபம் செய்கிறோம். அதற்கு பதிலாக, நாம் தேவனிடம் ஜெபம் செய்கிறோம், நம்முடைய நோயைக் குணமாக்கும்படி அவரிடம் கெஞ்சுகிறோம், இதனால் விரைவில் நோயின் வேதனையிலிருந்து விடுபட முடியும். தேவன் நம்முடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கும்போது, நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், புகழ்கிறோம், ஆனால் அவர் நம்மைச் சுகப்படுத்தாதபோது, நாம் தேவனிடம் சோகமாகவும் ஏமாற்றமாகவும் இருக்கிறோம்; நாம் எதிர்மறையில் வாழ்கிறோம், அவரைப் பற்றிக் குறை சொல்லுகிறோம், அவருக்காக நம்முடைய முயற்சிகளை ஜன்னலுக்கு வெளியே தூக்கி எறிய வேண்டும் என்ற வெறி கூட நமக்கு இருக்கலாம். இதிலிருந்து நாம் நம்முடைய சொந்த மாம்ச நலன்களால் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்; நம்முடைய இருதயங்களில் நாம் தேவனை நேசிக்கவோ அல்லது திருப்திப்படுத்தவோ விரும்பவில்லை. நாம் அடிக்கடி நம்முடைய ஜெபங்களில் நியாயமற்ற கோரிக்கைகளை வைக்கிறோம், அவரிடம் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப காரியங்களைச் செய்யும்படி சுயநலமான மற்றும் வெறுக்கத்தக்க வழிகளில் அவரிடம் கோரிக்கைகளை வைக்கிறோம். சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதர்களின் சரியான நிலையில் இருந்து சிருஷ்டிகரை நாம் வணங்குவதில்லை. தேவன் ஏன் இத்தகைய ஜெபங்களுக்கு செவிசாய்ப்பார்? தேவனின் சித்தத்திற்கு ஏற்ப நாம் எவ்வாறு ஜெபிக்க வேண்டும்? அவருடைய வார்த்தைகள் நம்மை அந்த பாதையில் கொண்டு செல்கின்றன: “நீங்கள் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும்போது, உடனடியாக தேவனிடம் சென்று, ‘ஆ தேவனே! நாம் உம்மை திருப்திபடுத்த விரும்புகிறேன், உம் இருதயத்தை திருப்தியாக்கக்கூடிய இந்த இறுதி தீங்கநுபவிக்க விரும்புகிறேன், எவ்வளவு அதிக பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டாலும், நான் இன்னும் உம்மை திருப்திபடுத்தவேண்டும். நான் என் வாழ்க்கை முழுவதையும் விட்டுக்கொடுக்க நேர்ந்தாலும், உம்மை திருப்திபடுத்தியே ஆக வேண்டும்,’ என்று ஜெபியுங்கள். இந்தத் தீர்மானத்தோடு நீ இப்படியாக ஜெபிக்கும்போது, உன்னுடைய சாட்சியில் உன்னால் நிலைத்து நிற்க இயலும்(“தேவனை உண்மையில் விசுவாசித்தல் என்பது தேவனை நேசித்தல் மட்டுமே”). “சுத்திகரிப்பின் போது மனுஷன் தேவனை எவ்வாறு அன்பு கூற வேண்டும்? தேவனுடைய சுத்திகரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள அவரை அன்பு கூறுவதற்கான தீர்மானத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்: சுத்திகரிப்பின் போது உன் இருதயத்தில் ஒரு கத்தி திருக்கப்பட்டதைப் போல, நீ உள்ளுக்குள் வேதனைப்படுகிறாய், ஆனாலும் அவரை அன்பு கூற உன் இருதயத்தைப் பயன்படுத்தி தேவனை திருப்திப்படுத்த நீ தயாராக இருக்கிறாய், நீ மாம்சத்தின் மீது அக்கறைகொள்ள விரும்பவில்லை. இதுதான் தேவனை அன்பு கூறுவதைப் பயிற்சி செய்வது என்று அர்த்தமாகும். நீ உள்ளுக்குள் காயப்பட்டிருக்கிறாய், உன் துன்பம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைந்துள்ளது, ஆனாலும் நீ இன்னும் தேவனுக்கு முன்பாக வந்து இவ்வாறு சொல்லி ஜெபம் செய்யத் தயாராக இருக்கிறாய்: ‘ஓ தேவனே! என்னால் உம்மை விட்டுச் செல்ல முடியவில்லை. எனக்குள் இருள் இருந்தாலும், உம்மை திருப்திப்படுத்த விரும்புகிறேன்; நீர் என் இருதயத்தை அறிவீர், அதிகப்படியான உமது அன்பை எனக்குள் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறேன்’(“சுத்திகரிப்பை அனுபவிப்பதன் மூலம் மட்டுமே மனுஷனால் மெய்யான அன்பைக் கொண்டிருக்க முடியும்”).

கஷ்டங்கள் நம்மீது வரும்போது, நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நாடி, சாட்சியாக நின்று தேவனை திருப்திப்படுத்த ஜெபம் செய்ய வேண்டும். தேவனை நேசிக்கவும் திருப்திப்படுத்தவும் நமக்கு உறுதி இருக்க வேண்டும், மேலும் நம்முடைய சொந்த நலன்களுக்காக ஜெபிப்பதை விட தேவனுக்காக சாட்சியாக நிற்பதை அர்த்தப்படுத்தி சரீரப்பிரகாரமான துன்பங்களை சகித்துக்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்த வகையான ஜெபம் மட்டுமே தேவனின் சித்தத்திற்கு ஏற்ப உள்ளது, மேலும் இது மனசாட்சியையும், சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதர்களாகிய நாம் கொண்டிருக்க வேண்டிய காரணத்தையும் கொண்டுள்ளது. உதாரணமாக, யோபு தனது சோதனைகள் மூலம் தன்னுடைய எல்லா உடைமைகளையும் பிள்ளைகளையும் இழந்தார், அவரே தலை முதல் கால் வரை பருக்களால் பாதிக்கப்பட்டார்; அவர் மிகுந்த உணர்ச்சி பூர்வமான மற்றும் உடல் ரீதியான வலியை அனுபவித்தார். ஆனால், இதையெல்லாம் அனுபவிக்க அவர் ஏன் அனுமதித்தார் என்பது பற்றி அவர் தேவனிடம் புலம்பவில்லை, அவருடைய துன்பத்தை எடுத்துக் கொள்ளும்படிக்கு தேவனிடத்தில் கேட்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவர் முதலில் தன்னை சமர்ப்பித்து தேவனின் சித்தத்தைத் தேட ஜெபித்தார். தனக்குச் சொந்தமானவை அனைத்தும் தனது சொந்த உழைப்பால் பெறப்படவில்லை, ஆனால் அவை தேவனால் வழங்கப்பட்டவை என்பதை அவர் உணர்ந்தார்; தேவன் கொடுத்தாலும் எடுத்துச் சென்றாலும், சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதர்களாகிய நாம் இயற்கையாகவே தேவனின் ஆட்சிக்கும் ஏற்பாடுகளுக்கும் அடிபணிய வேண்டும். தேவனிடம் தேவைகள் அல்லது குறைக்கூறுதல்கள் எதுவும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடாது. மனிதர்களாகிய நாம் வைத்திருக்க வேண்டிய காரணம் இதுதான். யோபு கூறினார், “நிர்வாணியாய் என் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வந்தேன்; நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்குத் திரும்புவேன்; கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார்; கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான்” (யோபு 1:21). தேவனின் பயபக்தி, கீழ்ப்படிதல் மற்றும் தேவன்மீது நம்பிக்கை ஆகியவற்றை நம்பியதன் மூலம் யோபு தேவனுக்கு ஒரு சிறந்த சாட்சியைத் தந்தார். யோபுவின் முன்மாதிரியிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய கருத்துக்களுக்கு இணங்காத ஒன்றை எதிர்கொள்ளும்போது, முதலில் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக அமைதியாகி, தேவனுடைய சித்தத்தைத் தேட ஜெபிக்க விரைந்து செல்ல வேண்டும், மேலும் நாம் சாட்சியாக நின்று தேவனை திருப்திப்படுத்தும்படி ஜெபிக்க வேண்டும். இது நம்முடைய நடைமுறையின் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். இந்த வழியில், தேவன் நமக்கு வழிகாட்ட முடியும்; நாம் எதிர்கொள்ளும் எந்தவொரு சுழ்நிலையும் நமக்கு உதவ அவர் நமக்கு நம்பிக்கையையும் பலத்தையும் கொடுக்க முடியும், இதனால் சோதனைகள் மூலம் நம்முடைய சாட்சியத்தில் உறுதியாக நிற்கலாம்.

நம்முடைய ஜெபத்தில் நாம் தீர்க்க வேண்டிய மூன்று பிரச்சினைகள் இவைகள் தான். நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த கொள்கைகளின்படி நாம் பயிற்சி செய்து பிரவேசிக்கும் போது, சகோதர சகோதரிகளான நாம் அனைவரும் நாம் கனவு காணாத அளவிலான பெரும் பலன்களை அறுவடை செய்வோம் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

தொடர்புடைய உள்ளடக்கம்

கிறிஸ்தவ பிரசங்கங்கள்: வேதாகமத்தின் கடைசிக் கால அடையாளங்கள் தோன்றியுள்ளன—இயேசுவின் வருகையை எவ்வாறு வரவேற்பது

வேதாகம தீர்க்கதரிசனங்களின் கடைசிச் சம்பவங்கள் தோன்றியுள்ளன. இயேசுவின் வருகையை எவ்வாறு வரவேற்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இந்த கட்டுரையைப் படியுங்கள், அதற்கான பதிலை நீங்கள் காண்பீர்கள்.

சுவிசேஷ திரைப்பட டிரெய்லர்கள் | தேவபக்திக்குரிய இரகசியம் (Tamil Subtitles)

லின் போயன் சீனாவிலுள்ள ஒரு வீட்டு திருச்சபையில் ஒரு மூப்பராக இருந்தார். ஒரு விசுவாசியாக இத்தனை வருடங்களாக, கர்த்தருக்காக துன்பப்படுவதை அவர்...

Leave a Reply

2 கருத்துரைகள்