ஜெயங்கொள்ளும் கிரியையைக் குறித்த உள்ளார்ந்த சத்தியம் (2)

நீங்கள் ராஜாக்களாக ஆட்சி செய்ய முற்பட்டீர்கள், இன்றும் நீங்கள் இதை இன்னும் முழுமையாக விட்டுவிடவில்லை; நீங்கள் இன்னும் ராஜாக்களாக ஆட்சி செய்ய விரும்புகிறீர்கள், வானங்களை தூக்கிப் பிடித்து பூமியை ஆதரிக்க விரும்புகிறீர்கள். இப்போது, இந்தக் கேள்வியை எடுத்துக்கொள்: நீ அத்தகைய தகுதிகளைக் கொண்டிருக்கிறாயா? நீ முற்றிலும் புத்தியில்லாமல் இருக்கிறாயா? நீங்கள் யதார்த்தத்தை நாடி, அதிலேயே உங்கள் கவனத்தை செலுத்துகிறீர்களா? நீங்கள் சாதாரண மனுஷத்தன்மையைக் கூட கொண்டிருக்கவில்லை—இது பரிதாபகரமானதல்லவா? ஆகவே, இன்று நான் ஜெயங்கொள்ளப்படுவது, சாட்சி பகருவது, உங்களது திறனை மேம்படுத்துவது, பரிபூரணமாக்கப்படுவதற்கான பாதையில் பிரவேசிப்பது ஆகியவற்றைப் பற்றி மட்டுமே பேசுகிறேன், வேறு எதைப் பற்றியும் நான் பேசுவதில்லை. சிலர் கலப்படமற்ற சத்தியத்தைக் கண்டு சோர்ந்து போகிறார்கள், சாதாரண மனுஷகுலத்தின் இந்தப் பேச்சையும், ஜனங்களின் திறன் மேம்படுவதையும் பார்க்கும்போது, அவர்கள் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். சத்தியத்தை நேசிக்காதவர்களை பரிபூரணமாக்குவது எளிதல்ல. நீங்கள் இன்று பிரவேசித்து, தேவனின் சித்தத்தின்படி செயல்படும் வரை, உன்னைப் படிப்படியாக புறம்பாக்க முடியுமா? சீனாவின் நிலப்பரப்பில் தேவன் இவ்வளவு பெரிய கிரியைகளைச் செய்தபின்—இவ்வளவு பெரிய அளவிலான கிரியைகளைச் செய்தபின்—அவர் பல வார்த்தைகளைப் பேசியபின், அவர் இதை பாதியிலேயே கைவிடுவாரா? அவர் ஜனங்களைப் பாதாளக் குழிக்குள் வழிநடத்திச் செல்வாரா? இன்று, முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நீங்கள் மனுஷனின் சாராம்சத்தை அறிந்திருக்க வேண்டும், மேலும் நீங்கள் எதில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்; ஜீவிதத்தில் நுழைவது, மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள், உண்மையில் எவ்வாறு ஜெயங்கொள்ளப்பட வேண்டும், தேவனுக்கு எவ்வாறு முழுமையாகக் கீழ்படிவது, தேவனுக்கு எவ்வாறு இறுதி சாட்சி அளிப்பது மற்றும் மரணத்திற்குக் கீழ்ப்படிதலை எவ்வாறு அடைவது என்பது பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டும். நீ இந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும், மேலும் யதார்த்தமானதாக அல்லது முக்கியமானதாக இல்லாதவற்றை முதலில் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு புறக்கணிக்க வேண்டும். இன்று, நீ எவ்வாறு ஜெயங்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதையும், ஜனங்கள் ஜெயங்கொள்ளப்பட்ட பிறகு தங்களை எவ்வாறு நடத்துகிறார்கள் என்பதையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். நீ ஜெயங்கொள்ளப்பட்டுவிட்டாய் என்று நீ கூறலாம், ஆனால் உன்னால் மரணத்திற்குக் கீழ்ப்படிய முடியுமா? ஏதேனும் வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் உன்னால் இறுதிவரை பின்பற்ற முடியும், மேலும் சூழலைப் பொருட்படுத்தாமல் நீ தேவன் மீதுள்ள விசுவாசத்தை இழக்கக்கூடாது. இறுதியில், நீங்கள் சாட்சியின் இரண்டு அம்சங்களை அடைய வேண்டும்: யோபுவின் சாட்சி—மரணத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல்; பேதுருவின் சாட்சி—தேவனின் மிக உயர்ந்த அன்பு. ஒரு வகையில், நீங்கள் யோபுவைப் போல இருக்க வேண்டும்: அவன் எல்லாப் பொருள்களையும் இழந்து, மாம்சத்தின் வேதனையில் மூழ்கியிருந்தான், ஆனாலும் அவன் யேகோவாவின் நாமத்தைக் கைவிடவில்லை. இதுவே யோபுவின் சாட்சி. பேதுருவால் தேவனை மரணம் வரை நேசிக்க முடிந்தது. அவன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவனது மரணத்தை எதிர்கொண்டபோதும் அவன் தேவனை நேசித்தான்; அவன் தனது சொந்த வாய்ப்புகளைப் பற்றி யோசிக்கவில்லை அல்லது அழகான நம்பிக்கைகள் அல்லது ஆடம்பரமான எண்ணங்களைப் பின்தொடரவில்லை, மேலும் அவன் தேவனை நேசிக்கவும் தேவனின் எல்லா ஏற்பாடுகளுக்கும் கீழ்ப்படியவும் தான் முயன்றான். நீ சாட்சி பகர்ந்ததாகக் கருதப்படுவதற்கு முன்பு, நீ ஜெயங்கொள்ளப்பட்ட பின் பரிபூரணப்படுத்தப்பட்ட ஒருவனாக மாறுவதற்கு முன்பு நீ அடைய வேண்டிய தரநிலை இதுதான். இன்று, ஜனங்கள் தங்கள் சொந்த சாராம்சத்தையும் அந்தஸ்தையும் உண்மையிலேயே அறிந்திருந்தால், அவர்கள் இன்னும் எதிர்பார்ப்புகளையும் நம்பிக்கையையும் தேடுவார்களா? நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதுதான்: தேவன் என்னைப் பரிபூரணமாக்குகிறாரா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், நான் தேவனைப் பின்பற்ற வேண்டும்; அவர் இப்போது செய்கிற அனைத்தும் நல்லது தான், அவை என் பொருட்டு செய்யப்படுகின்றன, இதன் மூலம் நம்முடைய மனநிலை மாறி, சாத்தானின் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்ளவும், அசுத்தமான தேசத்தில் பிறந்திருந்தாலும் நம்மை அசுத்தத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ளவும், அசுத்தத்தையும் சாத்தானின் ஆதிக்கத்தையும் அசைத்துப் பார்க்கவும், அதை விட்டுவிடவும் வழிவகுக்கிறது. நிச்சயமாக, இதுதான் உன்னிடம் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் தேவனைப் பொறுத்தவரை இது ஜெயங்கொள்ளுதல் மட்டுமேயாகும், இதனால் ஜனங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற உறுதியைக் கொண்டிருப்பார்கள், தேவனின் திட்டங்கள் அனைத்திற்கும் அவர்களால் அடிபணியவும் முடியும். இவ்வாறாக, காரியங்கள் நிறைவேற்றப்படும். இன்று, பெரும்பாலான ஜனங்கள் ஏற்கனவே ஜெயங்கொள்ளப்பட்டுவிட்டனர், ஆனால் அவர்களுக்குள் கலகத்தன்மையும் கீழ்ப்படியாமையும் இன்னும் இருக்கிறது. ஜனங்களின் உண்மையான சரீரவளர்ச்சி இன்னும் மிகச் சிறியதாகவே இருக்கிறது, நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் முழுப் பெலன் பெற முடியும்; நம்பிக்கைகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் இல்லாததால், அவர்கள் எதிர்மறையாகி, தேவனை விட்டு விலகுவது பற்றி கூட சிந்திக்கின்றனர். மேலும், சாதாரண மனுஷத்தன்மையில் ஜீவிக்க முற்படுவதற்கு ஜனங்களுக்கு பெரிய விருப்பம் இருப்பதில்லை. இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. எனவே, நான் ஜெயங்கொள்ளுதல் பற்றி இன்னும் பேச வேண்டும். உண்மையில், ஜெயங்கொள்ளப்படும் அதே நேரத்தில் பரிபூரணப்படுத்துதலும் ஏற்படுகிறது: நீ ஜெயங்கொள்ளப்படுவதால், பரிபூரணப்படுவதன் முதல் விளைவுகளும் அடையப்படுகின்றன. ஜெயங்கொள்ளப்படுவதற்கும் பரிபூரணமாகுவதற்கும் இடையேயான வித்தியாசமானது, ஜனங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் அளவிற்கு ஏற்ப இருக்கும். ஜெயங்கொள்ளப்படுவது பரிபூரணமாக்கப்படுவதற்கான முதல் படியாகும், ஆனால் இது அவர்கள் முழுமையாகப் பரிபூரணமாக்கப்பட்டனர் என்று அர்த்தமாகாது, அல்லது அவர்கள் தேவனால் முழுமையாக ஆதாயப்படுத்தப்பட்டனர் என்பதையும் நிரூபிக்கவில்லை. ஜனங்கள் ஜெயங்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, அவர்களின் மனநிலையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன, ஆனால் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் தேவனால் முழுமையாக ஆதாயப்படுத்தப்பட்ட ஜனங்களிடம் மிகக் குறைவாகதான் ஏற்படுகின்றன. இன்று செய்யப்படுவது ஜனங்களை பரிபூரணமாக்குவதற்கான ஆரம்ப கிரியை—அவர்களை ஜெயங்கொள்வது—நீ ஜெயங்கொள்ளப்பட முடியாவிட்டால், நீ பரிபூரணனாவதற்கும் தேவனால் முழுமையாக ஆதாயப்படுத்தப்படுவதற்கும் எந்த வழியும் இருக்காது. நீ ஆக்கினைத்தீர்ப்பு மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பின் சில சொற்களை மட்டுமே பெறுவாய், ஆனால் அவற்றால் உனது இருதயத்தை முழுமையாக மாற்ற இயலாது. இவ்வாறு, புறம்பாக்கப்படுபவர்களில் நீயும் ஒருவனாக இருப்பாய்; இது மேஜையில் ஓர் ஆடம்பரமான விருந்து இருப்பதைக் கண்டும், அதைப் புசிக்க முடியாமல் போவதிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்காது. அது உனக்கு ஒரு சோகமான சூழ்நிலை அல்லவா? எனவே நீ மாற்றங்களைத் தேட வேண்டும்: அது ஜெயங்கொள்ளப்படுவதோ அல்லது பரிபூரணமாக்கப்படுவதோ, இரண்டும் உன்னில் மாற்றங்கள் உள்ளதா, மற்றும் நீ கீழ்ப்படிந்திருக்கிறாயா இல்லையா என்பதோடு தொடர்புடையது, மேலும் இதனால் மட்டுமே நீ தேவனால் ஆதாயப்படுத்தப்பட முடியுமா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியும். “ஜெயங்கொள்ளப்படுதல்” மற்றும் “பரிபூரணமாக்கப்படுதல்” ஆகியவை மாற்றம் மற்றும் கீழ்ப்படிதலின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதையும், அதேபோல் தேவனிடத்திலான உனது அன்பு எவ்வளவு தூய்மையானது என்பதையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதை அறிந்து கொள். இன்றைய நாளுக்கான தேவை என்னவென்றால், நீ முழுமையாகப் பரிபூரணப்படுத்தப்படலாம், ஆனால் ஆரம்பத்தில் நீ ஜெயங்கொள்ளப்பட வேண்டும்—தேவனின் ஆக்கினைத்தீர்ப்பு மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பைப் பற்றி உனக்குப் போதுமான அறிவு இருக்க வேண்டும், பின்பற்ற வேண்டிய விசுவாசம் இருக்க வேண்டும், மேலும் மாற்றத்தை நாடும் ஒருவனாகவும், தேவன் பற்றிய அறிவை நாடுகிற ஒருவனாகவும் நீ இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் பரிபூரணமாக விரும்பும் ஒருவனாக நீ இருப்பாய். பரிபூரணனாக மாற்றப்படும் போக்கில் நீங்கள் ஜெயங்கொள்ளப்படுவீர்கள் என்பதையும், ஜெயங்கொள்ளப்படும் போக்கில் நீங்கள் பரிபூரணனாவீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்று, நீ பரிபூரணமாக்கப்பட முற்படலாம் அல்லது உனது வெளிப்புற மனுஷத்தன்மையில் மாற்றங்களையும், உனது திறனில் முன்னேற்றங்களையும் நீ தேடலாம், ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், தேவன் இன்று செய்யும் எல்லாவற்றிற்கும் அர்த்தம் உள்ளது என்றும், நன்மை பயக்கும் என்றும் உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும்: அசுத்தமான தேசத்தில் பிறந்த உனக்கு அசுத்தத்திலிருந்து தப்பித்து அதை அசைத்துப் பார்க்க இது உதவுகிறது, இது சாத்தானின் ஆதிக்கத்தை வெல்லவும், சாத்தானின் இருண்ட ஆதிக்கத்தை விட்டு வெளியேறவும் உனக்கு உதவுகிறது. இவற்றில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், இந்த அசுத்தமான நிலத்தில் நீ பாதுகாக்கப்படுகிறாய். இறுதியில், உன்னிடம் என்ன சாட்சி கொடுக்குமாறு கேட்கப்படும்? நீ அசுத்தமான தேசத்தில் பிறந்திருக்கிறாய், ஆனாலும் பரிசுத்தமானவனாக ஆக முடிகிறது, நீ மீண்டும் ஒருபோதும் அசுத்தத்தால் பாதிக்கப்படமாட்டாய், சாத்தானின் ராஜ்யத்தின் கீழ் ஜீவித்து, ஆனால் சாத்தானின் ஆதிக்கத்திலிருந்து உன்னை நீயே விலக்கிக்கொள்ள முடிகிறது, சாத்தானால் ஆட்கொள்ளப்பட அல்லது துன்புறுத்தப்படாமல், சர்வவல்லவரின் கைகளில் உன்னால் ஜீவித்திருக்க முடிகிறது. இதுவே சாட்சியும், சாத்தானுடனான யுத்தத்தில் ஜெயங்கொண்டதற்கான சான்றும் ஆகும். உன்னால் சாத்தானைக் கைவிட முடிகிறது, நீ ஜீவிப்பனவற்றில் சாத்தானிய மனநிலையை இனி வெளிப்படுத்த மாட்டாய், மாறாக, மனுஷனை தேவன் சிருஷ்டித்த போது மனுஷன் அடைய வேண்டும் என்று அவர் எண்ணியதை மனுஷன் ஜீவிக்க வேண்டும்: சாதாரண மனுஷத்தன்மை, இயல்பான உணர்வு, சாதாரண நுண்ணறிவு, தேவனை நேசிப்பதற்கான சாதாரண தீர்மானம், தேவனுக்கு விசுவாசம் ஆகியவை. தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன் அளிக்க வேண்டிய சாட்சி இதுதான். நீ சொல்கிறாய், “நாங்கள் அசுத்தமான தேசத்தில் பிறந்திருக்கிறோம், ஆனால் தேவனின் பாதுகாப்பு காரணமாகவும், அவருடைய தலைமை காரணமாகவும், அவர் நம்மை ஜெயங்கொண்டதாலும், சாத்தானின் ஆதிக்கத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்துக்கொண்டோம். இன்று எங்களால் கீழ்ப்படிய முடியும் என்பது தேவனால் ஜெயங்கொள்ளப்பட்டதன் விளைவு தான், அது நாங்கள் நல்லவர்கள் என்பதால் அல்ல, அல்லது இயற்கையாகவே தேவனை நேசித்ததாலும் அல்ல. தேவன் எங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, எங்களை முன்குறித்ததால்தான், இன்று நாங்கள் ஜெயங்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம், அவருக்கு சாட்சி அளிக்க முடிகிறது, அவருக்கு ஊழியம் செய்ய முடிகிறது; ஆகவே, அவர் எங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து எங்களைப் பாதுகாத்ததால்தான், நாங்கள் சாத்தானின் ராஜ்யத்திலிருந்து இரட்சிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டோம், மேலும் அசுத்தத்தை விட்டுவிட்டு, சிவப்பான பெரிய வலுசர்ப்பத்தின் தேசத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்டோம்,” என்று நீ சொல்கிறாய். மேலும், நீ வெளிப்புறமாக ஜீவிப்பது நீ சாதாரண மனுஷத்தன்மையை கொண்டிருக்கிறாய் என்பதைக் காண்பிக்கும், நீ சொல்வதில் அர்த்தம் இருக்கிறது, மேலும் நீ ஒரு சாதாரண நபரின் தோற்றத்தைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறாய். மற்றவர்கள் உன்னை பார்க்கும்போது, “இது சிவப்பான பெரிய வலுசர்ப்பத்தின் உருவம் இல்லையா?” என்று நீ சொல்ல வைக்கக்கூடாது. சகோதரிகளின் நடத்தை ஒரு சகோதரிக்குத் தகுதியற்றது, சகோதரர்களின் நடத்தை ஒரு சகோதரனுக்குத் தகுதியற்றது, மற்றும் உன்னிடம் புனிதர்களின் நல்லொழுக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை. பின்னர் ஜனங்கள், “அவர்கள் மோவாபின் சந்ததியினர் என்று தேவன் சொன்னதில் ஆச்சரியமில்லை, அவர் முற்றிலும் சரியாகத்தான் கூறியிருக்கிறார்!” என்று கூறுவர். ஜனங்கள் உங்களைப் பார்த்து, “தேவன் உங்களை மோவாபின் சந்ததியினர் என்று சொன்னாலும், நீங்கள் ஜீவித்திருக்கும் ஜீவிதம் சாத்தானின் ஆதிக்கத்தை விட்டு நீங்கள் விலகிவிட்டீர்கள் என்பதை நிரூபித்துள்ளது; அந்த விஷயங்கள் இன்னும் உங்களுக்குள் இருந்தாலும், உங்களால் அவர்களுக்கு முதுகைக் காட்ட முடியும், இது நீங்கள் முற்றிலுமாக ஜெயங்கொள்ளப்பட்டுள்ளீர்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது,” என்று சொன்னாலும், ஜெயங்கொள்ளப்பட்ட மற்றும் இரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள், “நாங்கள் மோவாபின் சந்ததியினர் என்பது உண்மைதான், ஆனால் நாங்கள் தேவனால் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், கடந்த காலத்தில் மோவாபின் சந்ததியினர் கைவிடப்பட்டு சபிக்கப்பட்டு, இஸ்ரவேல் ஜனங்களால் புறஜாதியினருடன் நாடுகடத்தப்பட்டிருந்தாலும், இன்று தேவன் எங்களைக் காப்பாற்றியிருக்கிறார். நாங்கள் எல்லா ஜனங்களைக் காட்டிலும் மிகவும் சீர்கெட்டவர்கள் என்பது உண்மைதான்—இது தேவனால் கட்டளையிடப்பட்டது, இதுவே உண்மை, இது அனைவராலும் மறுக்க முடியாதது. ஆனால் இன்று நாங்கள் அந்த ஆதிக்கத்திலிருந்து தப்பித்திருக்கிறோம். நாங்கள் எங்கள் மூதாதையரை வெறுக்கிறோம், அதை முற்றிலுமாக கைவிட்டு எங்கள் மூதாதையர்களுக்கு முதுகைக் காட்ட விரும்புகிறோம், மேலும் தேவனின் எல்லா ஏற்பாடுகளுக்கும் கீழ்ப்படிவதற்கும், தேவனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுவதற்கும், எங்கள் மீதான அவருடைய கோரிக்கைகளை அடைவதற்கும், தேவனுடைய சித்தத்தை திருப்தியடைய வைப்பதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். மோவாப் தேவனைக் காட்டிக் கொடுத்தான், அவன் தேவனின் சித்தத்தின்படி செயல்படவில்லை, மேலும் அவன் தேவனால் வெறுக்கப்பட்டான். ஆனால் நாங்கள் தேவனின் இருதயத்தை கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும், இன்று, தேவனின் விருப்பத்தை நாங்கள் புரிந்துகொள்வதால், எங்களால் தேவனைக் காட்டிக் கொடுக்க முடியாது, எங்களுடைய பழைய மூதாதையரை நாங்கள் கைவிட வேண்டும்!” என்று கூறுவீர்கள். முன்னதாக நான் சிவப்பான பெரிய வலுசர்ப்பத்தைக் கைவிடுவது பற்றி பேசினேன், இன்று, முக்கியமாக ஜனங்களின் பழைய மூதாதையரைக் கைவிடுவது பற்றி பேசுகிறேன். இது ஜனங்கள் ஜெயங்கொள்ளப்பட்டதற்கான ஒரு சான்று, இன்று நீ எவ்வாறு பிரவேசிக்கிறாய் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்தப் பகுதியில் உனது சாட்சி குறைவாக இருக்கக்கூடாது.

ஜனங்களின் திறமை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது, அவர்களுக்கு சாதாரண மனுஷத்தன்மை கூட இல்லை, அவர்களின் எதிர்வினைகள் மிகவும் மெதுவாக, மிகவும் மந்தமாக இருக்கின்றன, சாத்தானின் சீர்கேடு அவர்களை உணர்ச்சியற்றவர்களாகவும் மந்தமானவர்களாகவும் வைத்திருக்கிறது, மேலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளில் அவர்கள் முழுமையாக மாற முடியாது என்றாலும், ஒத்துழைக்கவாவது அவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இது சாத்தானுக்கு முன்பான ஒரு சாட்சி என்றும் கூறலாம். இன்றைய சாட்சி, ஜெயங்கொள்ளும் தற்போதைய கிரியையால் அடையப்பட்ட விளைவாகும், அத்துடன் எதிர்காலத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் விளக்கமாதிரியாகவும் இருக்கிறது. எதிர்காலத்தில், அது எல்லா தேசங்களுக்கும் பரவும்; சீனாவில் செய்யப்படும் கிரியைகள் எல்லா தேசங்களுக்கும் பரவும். மோவாபின் வழித்தோன்றல்கள் உலக ஜனங்கள் அனைவரையும் விட மிகக் தாழ்ந்தவர்கள். சிலர், “காமின் சந்ததியினர் தான் அனைவரையும் விட தாழ்ந்தவர்கள் அல்லவா?” என்று கேட்கிறார்கள். சிவப்பான பெரிய வலுசர்ப்பத்தின் சந்ததியினரும், காமின் சந்ததியினரும் வெவ்வேறு பிரதிநிதித்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள், மேலும் காமின் சந்ததியினர் பற்றியவை வேறு விஷயம்: அவர்கள் எவ்வாறு சபிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவர்கள் இன்னும் நோவாவின் சந்ததியினர்தான்; இதற்கிடையில், மோவாபின் தோற்றம் பற்றிய விஷயங்கள் தூய்மையானதல்ல: மோவாப் விபச்சாரத்திலிருந்து வந்தவன், இதில் வித்தியாசம் இருக்கிறது. இருவரும் சபிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவர்களின் அந்தஸ்துகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கவில்லை, ஆகவே மோவாபின் சந்ததியினர் எல்லா ஜனங்களையும் விட மிக தாழ்ந்தவர்கள்—மேலும் எல்லா ஜனங்களையும் விட மிக தாழ்ந்தவர்களை ஜெயங்கொள்வதை விட உறுதியான உண்மை எதுவும் இருக்க முடியாது. கடைசிக் காலத்தின் கிரியை எல்லா விதிகளையும் மீறுகிறது, மேலும் நீ சபிக்கப்படுகிறாயா அல்லது தண்டிக்கப்படுகிறாயா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், நீ எனது கிரியைக்கு உதவி செய்யும் வரை மற்றும் இன்றைய ஜெயங்கொள்ளும் கிரியைக்கு பயனளிக்கும் வரை, நீ மோவாபின் வழித்தோன்றல் அல்லது சிவப்பான பெரிய வலுசர்ப்பத்தின் சந்ததியாக இருந்தாலும், கிரியையின் இந்தக் கட்டத்தில் உன்னால் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவனின் கடமையைச் செய்ய முடியும் மற்றும் உன்னால் செய்யக்கூடியதைச் செய்ய முடியும். அதன் பின்னர் உரிய விளைவு அடையப்படும். நீ சிவப்பான பெரிய வலுசர்ப்பத்தின் சந்ததி, நீ மோவாபின் சந்ததியும் கூட; மொத்தத்தில், மாம்சமும் இரத்தமும் உள்ள அனைவருமே தேவனின் சிருஷ்டிப்புகள்தான், அவர்கள் சிருஷ்டிகரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். நீ தேவன் சிருஷ்டித்த ஒரு ஜீவன், உனக்கு வேறு வழியேயில்லை, இது உன் கடமையும் கூட. நிச்சயமாக, இன்று சிருஷ்டிகரின் கிரியை முழு பிரபஞ்சத்திலும் இயக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீ யாரிடமிருந்து வந்தவன் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நீ தேவனின் சிருஷ்டிப்புகளில் ஒருவனாக இருக்கிறாய், நீங்கள்—மோவாபின் வழித்தோன்றல்கள்—தேவனின் சிருஷ்டிப்புகளின் ஒரு பகுதியாவீர்கள், ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால், நீங்கள் தாழ்ந்தவர்கள். இன்று, தேவனின் கிரியை சகல ஜீவன்களுக்கிடையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு முழு பிரபஞ்சத்தையும் இலக்காகக் கொண்டிருப்பதால், சிருஷ்டிகருக்கு தமது கிரியையைச் செய்வதற்காக எந்தவொரு ஜனங்களையும், விஷயங்களையும் அல்லது பொருட்களையும் தேர்ந்தெடுக்க சுதந்திர உரிமை இருக்கிறது. நீ யாரிடமிருந்து வந்தவன் என்பதை அவர் கவனிப்பதில்லை; நீ அவருடைய சிருஷ்டிப்புகளில் ஒருவனாக இருக்கும் வரையில், நீ அவருடைய கிரியையான ஜெயங்கொள்ளுதல் மற்றும் சாட்சிக்கான கிரியைக்கு பலனளிகும் வரை, அவர் எந்த கிரியையும் தயக்கமின்றி உன்னிடத்தில் செய்வார். இது ஜனங்களின் பாரம்பரிய கருத்துக்களை சிதைக்கிறது, அதாவது தேவன் ஒருபோதும் புறஜாதியினரிடையே கிரியை செய்ய மாட்டார், குறிப்பாகச் சபிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் தாழ்ந்தவர்கள் இடையே செய்ய மாட்டார்; சபிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, அவர்களிடமிருந்து வரும் அனைத்து எதிர்கால தலைமுறையினரும் என்றென்றும் சபிக்கப்பட்டிருப்பார்கள், ஒருபோதும் இரட்சிப்பு பெற வாய்ப்பில்லை; தேவன் ஒருபோதும் புறஜாதியாரான தேசத்தில் இறங்கி கிரியை செய்யமாட்டார், ஒருபோதும் அசுத்தமான தேசத்தில் காலடி வைக்க மாட்டார், ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தமானவர். இந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் கடைசிக் காலத்திற்கான தேவனின் கிரியையால் சிதைந்துவிட்டன. தேவன் எல்லா தேவன்களுக்கும் தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள், அவர் வானங்களிலும் பூமியிலும் எல்லாவற்றிலும் ஆட்சி அதிகாரம் செலுத்துகிறார், மேலும் அவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் தேவன் மட்டுமல்ல. எனவே, சீனாவில் இந்தக் கிரியை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்திருக்கிறது, அது எல்லா தேசங்களுக்கும் பரவாதா? எதிர்காலத்திற்கான பெரிய சாட்சி சீனாவுடன் மட்டும் நின்றுவிடாது; தேவன் உங்களை ஜெயங்கொண்டால் மட்டுமே பிசாசுகள் நம்புமா? அவர்கள் ஜெயங்கொள்ளப்படுவதையோ அல்லது தேவனின் பெரிய வல்லமையையோ புரிந்து கொள்வதில்லை, மேலும் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் இந்தக் கிரியையின் இறுதி விளைவுகளைப் பார்க்கும்போதுதான் அனைத்து ஜீவன்களும் ஜெயங்கொள்ளப்படுவர். மோவாபின் சந்ததியினரை விட வேறு யாரும் பின்தங்கிய அல்லது சீர்கேடு நிறைந்தவர்கள் அல்ல. இந்த ஜனங்களை ஜெயங்கொள்ள முடிந்தால் மட்டுமே—இவர்கள்தான் மிகவும் சீர்கேடு நிறைந்தவர்கள், தேவனை ஒப்புக் கொள்ளாதவர்கள் அல்லது ஜெயங்கொண்ட தேவன் ஒருவர் இருப்பதாக விசுவாசிக்காதவர்கள், தேவனை வாயில் ஒப்புக்கொண்டு, அவரைப் புகழ்ந்து, அவரை நேசிக்க முடியாதவர்கள்—இது ஜெயங்கொள்ளுதலின் சாட்சியாக இருக்கும். நீங்கள் பேதுரு அல்ல என்றாலும், நீங்கள் பேதுருவின் சாயலில் ஜீவிக்கிறீர்கள், உங்களால் பேதுருவின் மற்றும் யோபுவின் சாட்சியங்களை வைத்திருக்க முடியும்; இதுவே மிகப்பெரிய சாட்சி. இறுதியில் நீ இவ்வாறு கூறுவாய்: “நாங்கள் இஸ்ரவேலர் அல்ல, ஆனால் மோவாபின் கைவிடப்பட்ட சந்ததியினர், நாங்கள் பேதுரு அல்ல, அவனது திறமை எங்களுக்கு இல்லை, யோபுவின் திறமையும் இல்லை, மேலும் தேவனுக்காகப் பவுல் துன்பப்பட தீர்மானித்தது மற்றும் அவன் தன்னையே தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க தீர்மானித்தது ஆகியவற்றுடன் எங்களை ஒப்பிட முடியாது. நாங்கள் மிகவும் பின்தங்கியவர்களாக இருக்கிறோம், இதனால், தேவனின் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள். இன்றும் தேவன் எங்களை உயர்த்தியிருக்கிறார்; எனவே நாங்கள் தேவனைத் திருப்திப்படுத்த வேண்டும், எங்களிடம் போதுமான திறமை அல்லது தகுதிகள் இல்லாவிட்டாலும், தேவனைத் திருப்திப்படுத்த நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்—எங்களுக்கு இந்தத் தீர்மானம் உள்ளது. நாங்கள் மோவாபின் சந்ததியினர், நாங்கள் சபிக்கப்பட்டோம். இது தேவனால் கட்டளையிடப்பட்டது, அதை எங்களால் மாற்ற இயலாது, ஆனால் எங்கள் ஜீவிதமும் அறிவும் மாறக்கூடும், தேவனைத் திருப்திப்படுத்த நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்,” என்று. நீ இந்த தீர்மானத்தைக் கொண்டிருக்கும்போது, நீ ஜெயங்கொள்ளப்பட்டதாக சாட்சி கொடுத்திருப்பதை இது நிரூபிக்கும்.

முந்தைய: ஜெயங்கொள்ளுகிற கிரியையின் இரண்டாவது படியின் பலன்கள் எவ்வாறு அடையப்படுகின்றன

அடுத்த: ஜெயங்கொள்ளும் கிரியையைக் குறித்த உள்ளார்ந்த சத்தியம் (3)

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

அமைப்புகள்

  • உரை
  • தீம்கள்

அடர் நிறங்கள்

தீம்கள்

எழுத்துருக்கள்

எழுத்துருவின் அளவு

வரிகளுக்கிடையிலான இடைவெளி

வரிகளுக்கிடையிலான இடைவெளி

பக்கத்தின் அகலம்

உள்ளடக்கங்கள்

தேடுக

  • இந்த உரையை தேடுக
  • இந்த புத்தகத்தை தேடுக