திருச்சபைத் திரைப்படம் | கிறிஸ்துவின் சாதாரண மனிதத்தன்மைக்கும் சீர்கேடான மனுக்குலத்தின் மனிதத்தன்மைக்கும் இடையில் இருக்கும் வித்தியாசம் (சிறப்பம்சம்)

மார்ச் 8, 2022

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க