தேவனுடைய வார்த்தைகள் | விசுவாசத்தைப் பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும்?

ஜனவரி 13, 2023

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

பகிர்க

ரத்து செய்க