மே 28 ஜாயுவான் வழக்கிற்கு பின்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை

ஏப்ரல் 20, 2021

2014 ஆம் ஆண்டில், வீட்டு திருச்சபைகளை முற்றிலுமாக ஒடுக்குவதற்காக பொதுக் கருத்தின் அடிப்படையை உருவாக்க சாண்டோங் மாகாணத்தில் நடந்த மோசமான 5/28 ஜாயுவான் சம்பவத்தை சி.சி.பி வேண்டுமென்றே ஜோடித்தது, மேலும் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய திருச்சபையை கண்டிக்கவும் அவதூறு செய்யவும் உலகளவில் பொய்யைப் பரப்பியது. இதன் விளைவாக, உண்மை தெரியாத சில அறியாத கட்சிகள் சி.சி.பி இன் பிரச்சாரத்தால் ஏமாற்றப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில், சி.சி.பி இன் பொய்களை பிரிக்க இந்த வழக்கைச் சுற்றியுள்ள பல முக்கிய சந்தேகங்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளிப்படுத்தப்படும் மற்றும் உங்களுக்கு உண்மைகளை தெளிவுபடுத்தும், மேலும் உலகிற்கு முன் ஷான்டோங் ஜாயுவான் சம்பவத்திற்கு பின்னால் உள்ள உண்மையை முற்றிலும் அம்பலப்படுத்தும்.

மேலும் பார்க்க

நீங்கள் பிரார்த்தனையில் நகர்த்தபடவில்லை என்றால், பிஸியான வேலையின் காரணமாக தேவனை நெருங்க உங்களுக்கு நேரமில்லை என்றால் என்ன செய்வது? எங்கள் ஆன்லைன் கூட்டுறவில் சேருங்கள்.

ஒரு பதிலை விட்டுச்செல்லவும்

பகிர்க

ரத்து செய்க