தேவனுடைய வார்த்தைகள் | தேவனுடைய கிரியை குறித்த கண்ணோட்டம் (2)

ஜனவரி 13, 2023

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க