தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: தேவனை அறிதல் | பகுதி 13

செப்டம்பர் 8, 2022

தேவனுடைய மனநிலையைப் புரிந்துக்கொண்டு, தேவனைப் பற்றிய அனைத்துத் தவறான கருத்துக்களையும் ஒதுக்கி வைத்து விட வேண்டும்

நீங்கள் தற்போது நம்புகிற இந்த தேவன் எத்தகைய தேவன்? நீங்கள் எப்போதாவது இதைப் பற்றி சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? ஒரு தீய மனிதன் தீய செயல்களைச் செய்வதை அவர் காணும்போது, அவர் அதை வெறுக்கிறாரா? (ஆம், அவர் வெறுக்கிறார்.) அறிவற்றவர்கள் தவறு செய்வதைப் பார்க்கும்போது அவருடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? (துக்கம்.) ஜனங்கள் அவருடைய பலிகளைத் திருடுவதை அவர் காணும்போது, அவருடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? (அவர் அவர்களை வெறுக்கிறார்.) அது எல்லாம் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறது, அல்லவா? சத்தியத்தை எந்த வகையிலும் பின்தொடராத ஒருவர், தேவன்மீதுள்ள நம்பிக்கையில் குழப்பமடைவதை தேவன் பார்க்கும்போது, தேவனுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை, அல்லவா? "குழப்பம்" என்பது ஒரு மனநிலையாக இருப்பது ஒரு பாவமல்ல. அது தேவனைப் புண்படுத்தாது மற்றும் அது ஒரு வகையான பெரிய தவறு அல்ல என்று ஜனங்கள் உணர்கிறார்கள். எனவே, என்னிடம் சொல்லுங்கள்—இந்த விஷயத்தில் தேவனுடைய மனநிலை எத்தகையதாக இருக்கிறது? (அவற்றை ஒப்புக்கொள்ள அவருக்கு சித்தமில்லை.) "ஒப்புக்கொள்ள சித்தமில்லை"—அது எத்தகைய மனநிலை? தேவன் இந்த ஜனங்களைத் தாழ்வாகப் பார்க்கிறார் மற்றும் அவர்களை வெறுக்கிறார் என்று அர்த்தமாகும்! அத்தகையவர்களை அவர் கையாளும் விதம் அவர்களுக்குப் புறக்கணிப்பைக் கொடுப்பதாகும். தேவனுடைய அணுகுமுறை அவர்களை ஒதுக்கி வைப்பதாகும். அவர்கள் மீதான எந்த கிரியையிலும் ஈடுபடாமல் இருப்பதாகும் மற்றும் இதில் அறிவொளி, வெளிச்சம், சிட்சித்தல் மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றின் கிரியையும் அடங்கும். அத்தகைய மனிதர்கள் தேவனுடைய கிரியையில் கணக்கிடப்படுவதில்லை. தேவனுடைய மனநிலையை மோசமாக்கி, அவருடைய நிர்வாக ஆணைகளை மீறுபவர்களுக்கு தேவனுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? மிகுந்த வெறுப்பாகும்! தம்முடைய மனநிலையை மோசமாக்குவதில் வருத்தப்படாத ஜனங்களால் தேவன் மிகுதியாகக் கோபப்படுகிறார்! "கோபம்" என்பது ஓர் உணர்வு, மனநிலை மட்டுமல்ல. அது ஒரு தெளிவான மனநிலையுடன் ஒத்துப்போவதில்லை. இருப்பினும், இந்த உணர்வு—இந்த மனநிலை—அத்தகையவர்களுக்கு ஒரு முடிவைக் கொடுக்கும்: அது தேவனை மிகுந்த வெறுப்பால் நிரப்பும்! இந்த தீவிர வெறுப்பின் பலன் என்னவாக இருக்கிறது? தேவன் இந்த ஜனங்களை ஒதுக்கி வைப்பார். தற்போதைக்கு அவர் அவர்களுக்கு பதிலளிக்க மாட்டார். "இலையுதிர்காலத்திற்குப் பிறகு" அவர்களுக்குப் பதிலளிக்க அவர் காத்திருப்பார். அது எதைக் குறிக்கிறது? இந்த ஜனங்களுக்கு இன்னும் முடிவுகள் இருக்குமா? அத்தகையவர்களுக்கு எந்தவொரு முடிவையும் வழங்க தேவன் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை! எனவே, தேவன் இப்போது அத்தகையவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்லை என்பது சாதாரணமானதல்லவா? (ஆம், அது சாதாரணமானதாகும்.) அத்தகையவர்கள் எதைச் செய்யத் தயாராக இருக்க வேண்டும்? அவர்களுடைய நடத்தை மற்றும் அவர்கள் செய்த தீய செயல்களின் எதிர்மறையான பலன்களைத் தாங்க அவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய மனிதனுக்கு அது தேவனுடைய பதிலாகும். எனவே, இப்போது நான் அத்தகையவர்களுக்குத் தெளிவாகச் சொல்கிறேன்: இனி உங்கள் பிரமைகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் மற்றும் விருப்பமான சிந்தனையில் ஈடுபட வேண்டாம். தேவன் ஜனங்களை காலவரையின்றி சகித்துக்கொள்ளாமல் இருப்பார். அவர்களுடைய அத்துமீறல்களையோ, கீழ்ப்படியாமையையோ அவர் என்றென்றும் சகித்துக்கொள்ள மாட்டார். சிலர், "அதுபோன்ற சிலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் ஜெபிக்கும்போது, அவர்கள் குறிப்பாக தேவனால் தொட்டதாக உணர்கிறார்கள். பின்னர் அவர்கள் கடுமையாக அழுகிறார்கள். பொதுவாக அவர்களும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தேவனுடைய பிரசன்னமும் தேவனுடைய வழிகாட்டுதலும் இருப்பதாகத் தெரிகிறது," என்று சொல்வார்கள். அத்தகைய முட்டாள்தனத்தை உச்சரிக்க வேண்டாம்! தேவனுடைய வழிகாட்டுதல் ஒருபுறம் இருக்க, கசப்பான கண்ணீர் என்பது ஒருவர் தேவனால் தொடப்படுவதாகவோ தேவனுடைய இருப்பை அனுபவிப்பதாகவோ அர்த்தமல்ல. ஜனங்கள் தேவனைக் கோபப்படுத்தினால், அவர் இன்னும் அவர்களை வழிநடத்துவாரா? சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஒருவரை அகற்றவும் கைவிடவும் தேவன் தீர்மானித்தபோது, அந்த மனிதனுடைய முடிவு ஏற்கனவே போய்விட்டது. அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது அவர்களுடைய உணர்வுகள் எவ்வளவு சாதகமாக இருந்தாலும் அல்லது அவர்கள் இருதயங்களில் தேவன் மீது எவ்வளவு விசுவாசம் வைத்திருந்தாலும், அது இனி பலனளிப்பதில்லை. முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், தேவனுக்கு இத்தகைய விசுவாசம் தேவையில்லை. அவர் ஏற்கனவே இந்த ஜனங்களை நிராகரித்தார். எதிர்காலத்தில் அவற்றை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதும் முக்கியமற்றதாகும். முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த ஜனங்கள் தேவனைக் கோபப்படுத்தும் தருணத்தில், அவர்களுடைய முடிவுகள் அமைக்கப்படுகின்றன. அத்தகையவர்களைக் இரட்சிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் தீர்மானித்திருந்தால், அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதற்கு விட்டுவைக்கப்படுவார்கள். அது தேவனுடைய மனநிலையாகும்.

தேவனுடைய சாராம்சம் அன்பின் ஒரு கூறைக் கொண்டிருந்தாலும், அவர் ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் இரக்கமுள்ளவர் என்றாலும், அவருடைய சாராம்சம் கண்ணியத்தில் ஒன்றாகும் என்ற உண்மையை ஜனங்கள் கவனிக்கவில்லை மற்றும் அதை மறந்துவிட்டார்கள். அவருக்கு அன்பு இருக்கிறது என்பதற்கு ஜனங்கள் அவருடைய உணர்ச்சிகளை அல்லது எதிர்வினையைச் சுதந்திரமாகப் புண்படுத்தலாம் அல்லது தூண்டலாம் என்று அர்த்தமாகாது அல்லது அவர் இரக்கம் காட்டினார் என்பதன் அர்த்தம், அவர் ஜனங்களை எவ்வாறு நடத்துகிறார் என்பதில் அவருக்கு எந்தக் கொள்கைகளும் இல்லை என்பதாகாது. தேவன் உயிருடன் இருக்கிறார். அவர் உண்மையிலேயே இருக்கிறார். அவர் கற்பனை செய்யப்பட்ட கைப்பாவை அல்லது வேறு எந்தப் பொருளும் இல்லை. அவர் இருக்கிறார் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, நாம் எப்போதுமே அவருடைய இருதயத்தின் குரலைக் கவனமாகக் கேட்க வேண்டும். அவருடைய மனநிலையில் கூர்ந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவருடைய உணர்வுகளைப் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். தேவனை வரையறுக்க நாம் மனித கற்பனைகளைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. மனித எண்ணங்களையும் விருப்பங்களையும் அவர் மீது திணிக்கக் கூடாது. மனித கற்பனைகளின் அடிப்படையில் தேவன் மனிதர்களை மனித முறையில் நடத்தும்படி செய்கிறார். நீ இதைச் செய்தால், நீ தேவனைக் கோபப்படுத்துகிறாய், அவருடைய கோபத்தைத் தூண்டுகிறாய், அவருடைய கனத்திற்கு சவால் விடுகிறாய்! எனவே, இந்த விஷயத்தின் தீவிரத்தை நீங்கள் புரிந்துக்கொண்டவுடன், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் செயல்களில் எச்சரிக்கையாகவும் விவேகமாகவும் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் பேச்சில் எச்சரிக்கையாகவும் விவேகமாகவும் இருங்கள். தேவனை நீங்கள் எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் என்பது குறித்து, நீங்கள் எவ்வளவு எச்சரிக்கையாகவும் விவேகமாகவும் இருக்கிறீர்களோ அது அவ்வளவு சிறந்தது ஆகும்! தேவனுடைய மனநிலை என்னவென்று உனக்கு புரியாதபோது, கவனக்குறைவாகப் பேசுவதைத் தவிர்க்கவும். உன் செயல்களில் கவனக்குறைவாக இருக்காதே, சாதாரணமாக நாமங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். அதைவிட முக்கியமாக, எந்தவொரு தன்னிச்சையான முடிவுகளுக்கும் வர வேண்டாம். மாறாக, நீ காத்திருந்து தேட வேண்டும். இந்தச் செயல்களும் தேவனுக்குப் பயந்து தீமையைத் தவிர்ப்பதற்கான வெளிப்பாடாகும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நீ இதை அடைய முடிந்தால், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இந்த மனநிலையை நீ கொண்டிருந்தால், உன் முட்டாள்தனம், அறியாமை மற்றும் விஷயங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள காரணங்களைப் புரிந்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது ஆகியவற்றைக் குறித்து தேவன் உன்னைக் குறை கூற மாட்டார். மாறாக, தேவனைப் புண்படுத்துவது குறித்த பயம், அவருடைய நோக்கங்களுக்கு மரியாதை மற்றும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான விருப்பம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, தேவன் உன்னை நினைவில் கொள்வார், உனக்கு வழிகாட்டுவார், அறிவூட்டுவார் அல்லது உன் முதிர்ச்சியற்ற தன்மையையும் அறியாமையையும் பொறுத்துக்கொள்வார். மாறாக, அவரைப் பற்றிய உன் மனநிலை பொருத்தமற்றதாக இருந்தால்—நீ விரும்பியபடி அவரை நியாயந்தீர்க்க வேண்டும் அல்லது தன்னிச்சையாக யூகித்து அவருடைய கருத்துக்களை வரையறுக்க வேண்டும் என்றிருந்தால்—தேவன் உன்னைக் கண்டனம் செய்வார், உன்னை ஒழுங்குபடுத்துவார், உன்னை சிட்சிப்பார் அல்லது அவர் உன்னைப் பற்றிக் கருத்துத் தெரிவிப்பார். ஒருவேளை இந்தக் கருத்து உன் முடிவை உள்ளடக்கும். ஆகையால், நான் மீண்டும் ஒரு முறை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன்: நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனிடமிருந்து வரும் எல்லாவற்றையும் பற்றி எச்சரிக்கையாகவும் விவேகமாகவும் இருக்க வேண்டும். கவனக்குறைவாகப் பேசாதீர்கள், உங்கள் செயல்களில் கவனக்குறைவாக இருக்காதீர்கள். நீ எதையும் சொல்வதற்கு முன், அதை நிறுத்திச் சிந்திக்க வேண்டும்: என்னுடைய இந்த நடவடிக்கை தேவனுக்குக் கோபமளிக்குமா? அதைச் செய்வதில், நான் தேவனுக்கு மரியாதை தருகின்றேனா? சாதாரண விஷயங்களில் கூட, இந்தக் கேள்விகளைக் கண்டுபிடிக்க நீ முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும். எல்லா அம்சங்களிலும், எல்லாவற்றிலும், எல்லா நேரங்களிலும் இந்தக் கொள்கைகளின்படி உண்மையிலேயே உன்னால் செயல்பட முடியும். குறிப்பாக, உனக்கு ஏதாவது புரியாதபோது அத்தகைய மனநிலையைக் கடைப்பிடிக்க உன்னால் முடியும் என்றால், தேவன் எப்போதும் உனக்கு வழிகாட்டுவார் மற்றும் பின்பற்றுவதற்கான பாதையை உனக்கு வழங்குவார். ஜனங்கள் எத்தகைய நிகழ்ச்சியைப் போட்டாலும், தேவன் அவர்களை மிகவும் உன்னிப்பாகவும் தெளிவாகவும் பார்க்கிறார். உன்னுடைய இந்த வெளிப்பாடுகளைப் பற்றிய துல்லியமான மற்றும் பொருத்தமான மதிப்பீட்டை அவர் வழங்குவார். நீ இறுதி சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகு, உன் முடிவைத் தீர்மானிக்க தேவன் உன் நடத்தை அனைத்தையும் எடுத்து அதை முழுவதுமாக தொகுப்பார். இந்த முடிவு ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஒரு சந்தேகத்தின் நிழலுக்கு அப்பால் நம்ப வைக்கும். நான் இங்கே உங்களுக்குச் சொல்ல விரும்புவது அதுதான்: உங்கள் ஒவ்வொரு கிரியையும், உங்கள் ஒவ்வொரு செயலும், உங்கள் ஒவ்வொரு எண்ணமும் உங்கள் தலைவிதியைத் தீர்மானிக்கிறது.

வார்த்தை, தொகுதி 2. தேவனை அறிதல் பற்றி. “தேவனுடைய மனநிலையையும் அவரது கிரியை அடையும் முடிவுகளையும் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது” என்பதிலிருந்து

மேலும் பார்க்க

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க