தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: தேவனை அறிதல் | பகுதி 11

செப்டம்பர் 7, 2022

ஜனங்களுடைய முடிவுகளையும் தரங்களையும் தேவன் எவ்வாறு அவற்றைச் செய்வதன் மூலம் தீர்மானிக்கிறார்

எந்தவொரு கருத்துக்களிலும் முடிவுகளிலும் நீ தீர்வு காண்பதற்கு முன், உன்னைப் பற்றிய தேவனுடைய மனநிலை என்ன, அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பவற்றை நீ முதலில் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர், உன் சொந்தச் சிந்தனை சரியானதா இல்லையா என்பதை நீ தீர்மானிக்கலாம். ஒரு மனிதனுடைய முடிவைத் தீர்மானிக்க தேவன் ஒருபோதும் நேரத்தை ஒரு அளவீட்டின் அலகாகப் பயன்படுத்தவில்லை. ஒரு மனிதன் எவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவித்திருக்கிறான் என்பதில் அவர் அத்தகைய தீர்மானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. அப்படியானால், ஒரு மனிதனுடைய முடிவைத் தீர்மானிக்க தேவன் ஒரு தரமாக எதைப் பயன்படுத்துகிறார்? நேரத்தின் அடிப்படையில் அதைத் தீர்மானிப்பது என்பது ஜனங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிகவும் ஒத்துப்போகும். மேலும், ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பெரிய தொகையை அர்ப்பணித்து, நிறைய செலவு செய்து, பெரும் விலைக்கிரையம் கொடுத்துப் பின் பெரிதும் அவதிப்பட்ட மனிதர்களை நீங்கள் அவ்வப்போது பார்த்திருப்பீர்கள். இவர்கள்தான், நீங்கள் பார்க்கும் விதத்தில், தேவனால் காப்பாற்ற முடியும். இந்த மனிதர்கள் காண்பிக்கும் மற்றும் அனுபவிக்கும் அனைத்தும் ஒரு மனிதருடைய முடிவைத் தீர்மானிப்பதற்கான தேவனுடைய நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரங்களைப் பற்றிய ஜனங்களுடைய கருத்துக்களுடன் துல்லியமாக ஒத்துப்போகின்றன. நீங்கள் எதை நம்பினாலும் சரி, இந்த உதாரணங்களை ஒவ்வொன்றாகப் பட்டியலிட மாட்டேன். இதைச் சுருக்கமாகச் சொல்வதானால், தேவனுடைய சொந்த சிந்தனையினுள் தரமற்றது எதுவும் மனிதக் கற்பனையிலிருந்து வருகிறது. அதுபோன்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் மனிதக் கருத்துக்கள் ஆகும். உன் சொந்தக் கருத்துக்களையும் கற்பனைகளையும் நீ கண்மூடித்தனமாக வற்புறுத்தினால், அதன் முடிவு என்னவாக இருக்கும்? அதன் விளைவாக தேவன் உன்னை அருவருப்பதாக மட்டுமே இருக்கும் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஏனென்றால், நீ எப்போதும் தேவனுக்கு முன்பாக உன் தகுதிகளை வெளிப்படுத்துகிறாய். அவருடன் போட்டியிடுகிறாய். அவருடன் வாதிடுகிறாய். அவருடைய சிந்தனையை புரிந்துக்கொள்ள நீ உண்மையிலேயே முயற்சிக்கவில்லை. அவருடைய சித்தத்தை அல்லது மனிதகுலம் மீதான அவருடைய மனநிலையைப் புரிந்துக்கொள்ள நீ முயற்சிக்கவில்லை. இந்நிலையில் முன்னேறுவது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உன்னை உயர்த்தும் ஆனால் தேவனை உயர்த்தாது. உன்னையே நீ நம்புகிறாய். நீ தேவனை நம்பவில்லை. தேவன் அத்தகையவர்களை விரும்புவதுமில்லை, அத்தகையவர்களுக்கு இரட்சிப்பைக் கொடுப்பதும் இல்லை. இத்தகைய கண்ணோட்டத்தை நீ விட்டுவிட்டு, கடந்த காலங்களில் நீ கொண்டிருந்த தவறான கண்ணோட்டங்களைச் சரிசெய்ய முடிந்தால், தேவனுடைய எதிர்பார்ப்புகளின்படி உன்னால் தொடர முடிந்தால், தேவனுக்குப் பயந்து, தீமையைத் தவிர்ப்பதற்கான வழியை உன்னால் கடைப்பிடிக்க முடிந்தால், எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவராக தேவனை மதிப்பதை உன்னால் நடைமுறைப்படுத்த முடிந்தால், உன்னையும் தேவனையும் வரையறுக்க உன் சொந்த கற்பனைகள், கண்ணோட்டங்கள் அல்லது நம்பிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க முடிந்தால், அதற்குப் பதிலாக நீ எல்லா வகையிலும் தேவனுடைய நோக்கங்களைத் தேட முடிந்தால், மனிதகுலத்தைப் பற்றிய அவருடைய மனநிலையை உணர்ந்து புரிந்துக்கொள்ளவும், அவருடைய தரங்களைப் பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் அவரைத் திருப்திப்படுத்தவும் முடிந்தால், அது அற்புதமாக இருக்கும்! நீ தேவனுக்குப் பயந்து, தீமையைத் தவிர்ப்பதற்கான வழியைத் தொடங்கப் போகிறாய் என்பதை அது குறிக்கும்.

தேவன் ஜனங்களுடைய பல்வேறு எண்ணங்கள், யோசனைகள் மற்றும் கண்ணோட்டங்களை அவர்களின் முடிவுகளைத் தீர்மானிப்பதற்கான தரங்களாகப் பயன்படுத்தாவிட்டால், ஜனங்களுடைய முடிவுகளைத் தீர்மானிக்க அவர் எத்தகைய தரத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்? அவர்களின் முடிவுகளைத் தீர்மானிக்க அவர் சோதனைகளைப் பயன்படுத்துகிறார். ஜனங்களுடைய முடிவுகளைத் தீர்மானிக்க தேவன் சோதனைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு இரண்டு தரநிலைகள் உள்ளன: முதலாவது ஜனங்கள் அனுபவிக்கும் சோதனைகளின் எண்ணிக்கை, இரண்டாவதாக இந்தச் சோதனைகள் ஜனங்கள் மீது ஏற்படுத்தும் முடிவுகள். இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகள்தான் ஒரு மனிதனுடைய முடிவை நிறுவுகின்றன. இப்போது, இந்த இரண்டு தரங்களையும் விரிவாகக் கூறுவோம்.

தொடக்கமாக, ஒரு மனிதன் தேவனிடமிருந்து ஒரு சோதனையை எதிர்கொள்ளும்போது (குறிப்பு: உன் பார்வையில், இந்தச் சோதனை சிறியதாக இருக்கலாம், குறிப்பிடத் தகுதியற்றதாக இருக்கலாம்), அது உன் மீது அவர் வைத்திருக்கும் கரம் என்பதை அவர் உனக்குத் தெளிவாக உணர்த்துவார். இந்தச் சூழ்நிலையை உனக்காக ஏற்பாடு செய்தவர் அவர்தான். நீ இன்னும் வளர்ச்சியில் முதிர்ச்சியடையாம் இருக்கிறாய், தேவன் உன்னைச் சோதிக்கும் பொருட்டு சோதனைகளை ஏற்பாடு செய்வார். இந்தச் சோதனைகள் உன் வளர்ச்சிக்கும், நீ புரிந்துக்கொள்ளக்கூடிய மற்றும் நீ தாங்கக்கூடிய காரியங்களுக்கும் ஒத்திருக்கும். உன்னில் எந்தப் பகுதி சோதிக்கப்படும்? தேவனைப் பற்றிய உன் மனநிலையாகும். இந்த மனநிலை மிகவும் முக்கியமானதாகுமா? நிச்சயமாக அது முக்கியமானதாகும்! அதற்கு விசேஷித்த முக்கியத்துவம் உள்ளது! மனிதர்களில் இந்த மனநிலை தேவன் விரும்பும் விளைவாகும். எனவே, அவரைப் பொறுத்தவரையில், அது எல்லாவற்றிலும் மிக முக்கியமான விஷயமாகும். இல்லையெனில், தேவன் அத்தகைய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம் தனது முயற்சிகளை ஜனங்கள் மீது செலவிட மாட்டார். இந்தச் சோதனைகளின் மூலம், தேவன் அவரைப் பற்றிய உன் மனநிலையைக் காண விரும்புகிறார். நீ சரியான பாதையில் செல்கிறாயா இல்லையா என்பதை அவர் பார்க்க விரும்புகிறார். நீ தேவனுக்குப் பயந்து பொல்லாப்பை விட்டு விலகுகிறாயா இல்லையா என்பதை அவர் காண விரும்புகிறார். எனவே, எந்தவொரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் நீ சத்தியத்தை அதிகம் அல்லது குறைவாக புரிந்துகொண்டாலும், நீ இன்னும் தேவனுடைய சோதனைகளை எதிர்கொள்வாய். நீ புரிந்துகொண்ட சத்தியத்தின் அளவு அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து, அவர் உனக்காகப் பொருத்தமான சோதனைகளைத் தொடர்ந்து ஏற்பாடு செய்வார். நீ மீண்டும் ஒரு சோதனையை எதிர்கொள்ளும்போது, உன் கண்ணோட்டம், உன் கருத்துக்கள் மற்றும் அவரைப் பற்றிய உன் மனநிலை ஆகியவை இடைப்பட்டக் காலத்தில் ஏதேனும் வளர்ச்சியை அனுபவித்திருக்கிறதா என்பதை தேவன் பார்க்க விரும்புவார். சிலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள், "தேவன் ஏன் எப்போதும் ஜனங்களுடைய மனநிலையைக் காண விரும்புகிறார்? அவர்கள் சத்தியத்தை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அவர் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கவில்லையா? அவர்களுடைய மனநிலையை அவர் ஏன் இன்னும் பார்க்க விரும்புகிறார்?" இது முட்டாள்தனமான காரியமாகும்! தேவன் இந்த முறையில் செயல்படுகிறார் என்பதால், அவருடைய சித்தம் அதில் பொய் சொல்ல வேண்டும். தேவன் தொடர்ந்து பக்கத்திலிருந்து ஜனங்களைக் கவனிக்கிறார். அவர்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் செயலையும், அவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் இயக்கத்தையும் கவனிக்கிறார். அவர் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு சிந்தனையையும் யோசனையையும் கூட கவனிக்கிறார். ஜனங்களுக்கு நடக்கும் எல்லாவற்றையும்—அவர்களுடைய நற்செயல்கள், தவறுகள், மீறுதல்கள், அவர்களுடைய கலகங்கள் மற்றும் துரோகங்கள் போன்றவற்றையும் அவர்களுடைய முடிவுகளைத் தீர்மானிக்கும் ஆதாரமாக தேவன் குறித்துக் கொள்கிறார். படிப்படியாக, தேவனுடைய கிரியை உயர்த்தப்படுவதால், நீ அதிகமான சத்தியங்களைக் கேட்பாய். நேர்மறையான விஷயங்களையும் தகவல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வாய். சத்தியத்தின் யதார்த்தத்தை நீ அதிகம் பெறுவாய். இந்தச் செயல்பாடு முழுவதிலும், உனக்கான தேவனுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும். அவற்றைப் போலவே, இன்னும் தீவிரமான சோதனைகளை உனக்காக அவர் ஏற்பாடு செய்வார். இதற்கிடையில், அவரைப் பற்றிய உன் மனநிலை முன்னேறியுள்ளதா என்பதை ஆராய்வதே அவரது குறிக்கோளாகும். நிச்சயமாக, அது நிகழும்போது, தேவன் உன்னிடம் கோருகின்ற கண்ணோட்டம் சத்தியத்தின் யதார்த்தத்தைப் பற்றிய உன் புரிதலுடன் ஒத்துப்போகும்.

உன் வளர்ச்சி படிப்படியாக வளரும்போது, தேவன் உன்னிடம் கோரும் தரமும் படிப்படியாக அதிகமாகும். நீ முதிர்ச்சியடையாத நிலையில், நீ எதிர்கொள்ள அவர் மிகக் குறைந்தத் தரத்தை அமைப்பார். உன் வளர்ச்சி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்போது, அவர் உன் தரத்தைச் சற்று உயர்த்துவார். ஆனால் நீ எல்லா சத்தியங்களையும் புரிந்துகொண்ட பிறகு தேவன் என்ன செய்வார்? அவர் உன்னை இன்னும் பெரிய சோதனைகளை எதிர்கொள்ளச் செய்வார். இந்தச் சோதனைகளுக்கு இடையில், தேவன் உன்னிடமிருந்து எதைப் பெற விரும்புகிறார், அவர் உன்னிடம் எதைப் பார்க்க விரும்புகிறார் என்பதானது அவரைப் பற்றிய ஆழமான அறிவும் அவரைப் பற்றிய உண்மையான பயபக்தியுமாகும். இந்த நேரத்தில், அவர் உன்னிடம் எதிர்பார்ப்பவை உன் வளர்ச்சி மிகவும் முதிர்ச்சியடையாதபோது இருந்ததை விட உயர்ந்ததாகவும், கடுமையானதாகவும் இருக்கும் (குறிப்பு: ஜனங்கள் அவற்றைக் கடுமையானவையாகக் கருதக்கூடும். ஆனால் தேவன் அவற்றை நியாயமானவையாகவே கருதுகிறார்). தேவன் ஜனங்களை சோதிக்கும்போது, அவர் எத்தகைய யதார்த்தத்தை உருவாக்க விரும்புகிறார்? ஜனங்கள் தங்கள் இருதயங்களை அவருக்குக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறார். சிலர், "நான் அதை எப்படிக் கொடுக்க முடியும்? நான் என் கடமையை நிறைவேற்றினேன். நான் எனது வீட்டையும் ஜீவாதாரத்தையும் கைவிட்டேன். நானே செலவு செய்தேன். இவை அனைத்தும் நான் என் இருதயத்தை தேவனுக்குக் கொடுத்ததற்கான நிகழ்வுகள் அல்லவா? வேறு எப்படி நான் என் இருதயத்தை தேவனுக்குக் கொடுக்க முடியும்? இவை உண்மையில் என் இருதயத்தை அவருக்குக் கொடுக்கும் வழிகள் அல்லவா? தேவனுடைய குறிப்பிட்ட எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்கிறது?" எதிர்பார்ப்பு மிகவும் எளிமையானதாகும். உண்மையில், சிலர் தங்கள் சோதனைகளின் பல்வேறு கட்டங்களில் ஏற்கனவே தங்கள் இருதயங்களைப் பல்வேறு அளவுகளில் தேவனுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் பெரும்பான்மையான ஜனங்கள் ஒருபோதும் தங்கள் இருதயங்களை தேவனுக்குக் கொடுப்பதில்லை. தேவன் உன்னை சோதிக்கும்போது, உன் இருதயம் அவரோடு இருக்கிறதா, மாம்சத்தோடு இருக்கிறதா அல்லது சாத்தானோடு இருக்கிறதா என்று அவர் பார்க்கிறார். தேவன் உன்னைச் சோதிக்கும்போது, நீ அவருக்கு எதிராக நிற்கிறாயா அல்லது அவருடன் ஒத்துப்போகும் நிலையில் இருக்கிறாயா என்பதை அவர் காண்கிறார். உன் இருதயம் அவருடைய பக்கத்தில் இருக்கிறதா என்பதையும் அவர் காண்கிறார். நீ முதிர்ச்சியடையாத போது, சோதனைகளை எதிர்கொள்கையில், உனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கிறது. தேவனுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்ற நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உன்னால் சரியாக அறிய முடியவில்லை. ஏனென்றால் சத்தியத்தைப் பற்றிய உன் புரிதல் குறைவாகவே உள்ளது. இருப்பினும், நீ இன்னும் கண்ணியமாகவும் உண்மையாகவும் தேவனிடம் ஜெபிக்க முடிந்தால், உன் இருதயத்தை அவருக்குக் கொடுக்க நீ தயாராக இருந்தால், அவரை உன் மகாராஜாவாக்க வேண்டும் மற்றும் நீ மிகவும் விலைமதிப்பற்றவை என்று நம்புகிற எல்லாவற்றையும் அவருக்குக் கொடுக்கத் தயாராக வேண்டும். நீ ஏற்கனவே உன் இருதயத்தை தேவனுக்குக் கொடுத்திருப்பாய். நீ அதிகமான பிரசங்கங்களைக் கேட்கும்போது, சத்தியத்தை இன்னும் அதிகமாகப் புரிந்துகொள்வதால், உன் வளர்ச்சியும் படிப்படியாக வளரும். தேவனுடைய எதிர்பார்ப்புகளின் தரமானது நீ முதிர்ச்சியற்ற நிலையில் இருந்ததைப் போல இப்போது இருக்காது. அவர் உன்னிடம் உயர்ந்த தரத்தைக் கோருவார். ஜனங்கள் படிப்படியாக தங்கள் இருதயங்களை தேவனிடம் ஒப்படைக்கும்போது, அவர்களுடைய இருதயங்கள் மெதுவாக அவரிடம் நெருங்கி வருகின்றன. ஜனங்கள் உண்மையிலேயே தேவனிடம் நெருக்கமாக வளர முடியும் என்பதால், அவர்களுடைய இருதயங்கள் அவரை மேலும் வணங்குகின்றன. தேவன் விரும்புவது அத்தகைய இருதயம் மட்டுமே.

தேவன் ஒருவரின் இருதயத்தைப் பெற விரும்பும்போது, அவர் அந்த மனிதனை பல சோதனைகளின் ஊடாகக் கடத்துவார். இந்தச் சோதனைகளின் போது, தேவன் அந்த மனிதனுடைய இருதயத்தைப் பெறாவிட்டால் அல்லது இந்த மனிதனுக்கு ஏதேனும் மனநிலை இருப்பதைக் காணவில்லை என்றால், அதாவது, இந்த மனிதன் அவருக்கான பயபக்தியை நடைமுறையில் கடைப்பிடிப்பதை அல்லது பயபக்தியுடன் நடந்துக்கொள்வதை தேவன் காணவில்லையென்றால் மற்றும் அவர் இந்த மனிதனில் தீமையைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு மனநிலையையும் தீர்மானத்தையும் காணவில்லை என்றால்—பின்னர், பல சோதனைகளுக்குப் பிறகு, அவர்களுடனான தேவனுடைய பொறுமை திரும்பப் பெறப்படும் மற்றும் அவர் அவர்களைச் சகித்துக்கொள்ள மாட்டார். அவர் இனி இந்த மனிதனை சோதிக்க மாட்டார் மற்றும் அவர் இனிமேல் அவர்கள் மீது கிரியை செய்ய மாட்டார். எனவே, இந்த மனிதனுடைய முடிவைப் பொறுத்தவரையில் அது எதைக் குறிக்கிறது? இதன் பொருள் என்னவெனில் அவர்களுக்கு எந்த முடிவும் இல்லை என்பதே. ஒருவேளை இந்த மனிதன் எந்தத் தீங்கும் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம். ஒருவேளை அவர்கள் எந்தவிதமான இடையூறும் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம். எந்த இடையூறும் ஏற்படுத்தாமல் இருந்திருக்கலாம். ஒருவேளை அவர்கள் தேவனை வெளிப்படையாக எதிர்க்காமல் இருந்திருக்கலாம். இருப்பினும், இந்த மனிதனுடைய இருதயம் தேவனிடமிருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஒருபோதும் தேவனைப் பற்றிய தெளிவான மனநிலையையும் கண்ணோட்டத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை. அவர்களுடைய இருதயம் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது அவர்கள் அவருக்குப் பயந்து தீமையைத் தவிர்ப்பதற்கு முயல்கிறார்களா என்பதை தேவனால் தெளிவாகக் காண முடியாது. தேவன் அத்தகையவர்களிடம் பொறுமையை இழக்கிறார், இனி அவர்களுக்கு எந்த விலைக்கிரையமும் செலுத்தமாட்டார், அவர்களுக்கு எந்த இரக்கத்தையும் அளிக்க மாட்டார் அல்லது அவர்களுக்காகக் கிரியை செய்ய மாட்டார். அத்தகைய மனிதனுடைய தேவன் மீதான விசுவாசமுள்ள ஜீவிதம் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டது. ஏனென்றால், தேவன் அவர்களுக்குக் கொடுத்த பல சோதனைகள் அனைத்திலும், தேவன் அவர் விரும்பும் முடிவைப் பெறவில்லை. இவ்வாறு, பரிசுத்த ஆவியின் அறிவொளியையும் வெளிச்சத்தையும் நான் ஏராளமான ஜனங்களில் பார்த்ததில்லை. அதை எவ்வாறு காணலாம்? இந்த ஜனங்கள் பல ஆண்டுகளாக தேவனை நம்பியிருக்கலாம் மற்றும் மேலோட்டமாகப் பார்க்கையில், அவர்கள் உற்சாகத்துடன் நடந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் பல புஸ்தகங்களைப் படித்திருக்கலாம், பல விவகாரங்களைக் கையாண்டிருக்கலாம், ஒரு டஜன் குறிப்பேடுகளை எழுதியிருக்கலாம் மற்றும் பல வார்த்தைகளையும் கோட்பாடுகளையும் படித்துத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கலாம். இருப்பினும், அவர்களில் காணக்கூடிய வளர்ச்சி ஒன்றும் இல்லை. தேவன் பற்றிய அவர்களுடைய கருத்துக்கள் கண்ணுக்குத் தெரியாதவையாக இருக்கின்றன. அவர்களின் மனநிலைகள் இன்னும் தெளிவாக இல்லை. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர்களுடைய இருதயங்களைக் காண முடியாது. அவை எப்போதும் மூடப்பட்டு முத்திரைப் போடப்படுகின்றன—அவை தேவனிடமிருந்து முத்திரையிடப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, அவர் அவர்களுடைய உண்மையான இருதயங்களைக் காணவில்லை. இந்த ஜனங்களிடம் அவர் மீதான உண்மையான பயபக்தியைக் காணவில்லை மற்றும் இந்த ஜனங்கள் எவ்வாறு அவருடைய வழியில் நடக்கிறார்கள் என்பதை அவர் காணவில்லை. தேவன் இப்போதும் அத்தகையவர்களைப் பெறவில்லை என்றால், எதிர்காலத்தில் அவர்களைப் பெற முடியுமா? அவரால் பெற முடியாது! பெற முடியாத விஷயங்களுக்கு அவர் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுப்பாரா? அவர் அழுத்தம் கொடுக்க மாட்டார்! அப்படியானால், அத்தகைய மனிதர்களிடம் தேவனுடைய தற்போதைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? (அவர் அவர்களை அருவருக்கிறார், புறக்கணிக்கிறார்.) அவர் அவர்களைப் புறக்கணிக்கிறார்! அத்தகையவர்களுக்கு தேவன் செவிசாய்ப்பதில்லை. அவர் அவர்களை அருவருக்கிறார். இந்த வார்த்தைகளை மிக விரைவாகவும், மிக துல்லியமாகவும் மனப்பாடம் செய்துள்ளீர்கள். நீங்கள் கேட்டதை நீங்கள் புரிந்துக்கொண்டது போல் தோன்றுகிறது!

சிலர் தேவனைப் பின்பற்றத் தொடங்கும் போது, முதிர்ச்சியற்றவர்களாகவும், அறிவற்றவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். அவருடைய சித்தத்தை அவர்கள் புரிந்துக்கொள்வதில்லை. அவரை நம்புவது என்னவென்று அவர்களுக்குத் தெரிவதில்லை. தேவனை நம்புவதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் மனிதனால் உருவான மற்றும் தவறான வழியை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். அத்தகையவர்கள் சோதனைகளை எதிர்கொள்ளும்போது, அவர்கள் அதை அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் தேவனுடைய வழிகாட்டுதலுக்கும் அறிவொளிக்கும் உணர்ச்சியற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். தங்கள் இருதயங்களை தேவனுக்குக் கொடுப்பதன் அர்த்தம் என்னவென்று அவர்களுக்குத் தெரியாது அல்லது ஒரு சோதனையின் போது உறுதியாக நிற்பது என்றால் என்ன என்று அவர்களுக்குத் தெரியாது. தேவன் அத்தகையவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தைக் கொடுப்பார். அந்த நேரத்தில், அவர் தனது சோதனைகள் என்ன என்பதையும் அவருடைய நோக்கங்கள் என்ன என்பதையும் புரிந்துகொள்ள அனுமதிப்பார். பின்னர், இந்த ஜனங்கள் தங்கள் கருத்துக்களை நிரூபிக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு, தேவன் இன்னும் காத்திருக்கிறார். இன்னும் சில கருத்துக்களைக் கொண்டிருப்பவர்கள் இன்னும் தடுமாறி, தங்கள் இருதயங்களை தேவனிடம் ஒப்படைக்க விரும்பி ஆனால் அவ்வாறு செய்வதில் சமரசம் செய்யாதவர்களிடம் மற்றும் சில அடிப்படைச் சத்தியங்களை நடைமுறையில் வைத்திருந்தாலும், முக்கிய சோதனைகளை எதிர்கொள்ளும்போது மறைய மற்றும் அதைக் கைவிட முயற்சிப்பவர்களிடம் தேவனுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? அவர் இன்னும் அவர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கிறார். இதன் பலன் அவர்களுடைய மனநிலை மற்றும் செயல்பாடைப் பொறுத்ததாகும். ஜனங்கள் முன்னேறத் தயாராக இல்லை என்றால், தேவன் எதைச் செய்கிறவராக இருக்கிறார்? அவர் அவர்களைக் கைவிடுகிறார். ஏனென்றால், தேவன் உன்னைக் கைவிடுவதற்கு முன்பு, நீ ஏற்கனவே உன் மீது நம்பிக்கை இழந்துவிட்டாய். எனவே, அவ்வாறு செய்ததற்காக நீ தேவனைக் குறை கூற முடியாது, நீ தேவனுக்கு எதிராக ஒரு வருத்தத்தைக் கொண்டிருப்பது தவறாகும்.

வார்த்தை, தொகுதி 2. தேவனை அறிதல் பற்றி. “தேவனுடைய மனநிலையையும் அவரது கிரியை அடையும் முடிவுகளையும் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது” என்பதிலிருந்து

மேலும் பார்க்க

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க