தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: தேவனை அறிதல் | பகுதி 9

செப்டம்பர் 7, 2022

ஜனங்கள் தேவனுக்கு அஞ்சுகிறார்களா, தீமையைத் தவிர்க்கிறார்களா என்பதைச் சோதிக்க தேவன் பல்வேறு சோதனைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்

ஒவ்வொரு யுகத்திலும், மனிதர்களிடையே கிரியை செய்யும் போது, தேவன் அவர்களுக்குச் சில வார்த்தைகளை அளித்து, சில சத்தியங்களைச் சொல்கிறார். இந்தச் சத்தியங்கள் ஜனங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழி, அவர்கள் நடக்க வேண்டிய வழி, தேவனுக்கு அஞ்சுவதற்கும் பொல்லாப்பை விட்டு விலகுவதற்கும் உதவும் வழி மற்றும் ஜனங்கள் அவர்களுடைய ஜீவிதத்திலும் ஜீவகாலத்திலும் பின்பற்றும் மற்றும் நடைமுறையில் கொண்டு செல்லும் வழியாக இருக்கிறது. இந்தக் காரணங்களால்தான் தேவன் இந்த வார்த்தைகளை மனிதகுலத்திற்கு வெளிப்படுத்துகிறார். தேவனிடமிருந்து வரும் இந்த வார்த்தைகள் ஜனங்களால் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். அவற்றைக் கடைப்பிடிப்பது என்பது ஜீவனைப் பெறுவதாகும். ஒரு மனிதன் அவற்றைக் கடைப்பிடிக்காவிட்டால், அவற்றை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரவில்லை, தேவனுடைய வார்த்தைகளின்படி அவர்களுடைய ஜீவிதத்தில் வாழவில்லை என்றால், இந்த மனிதன் சத்தியத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருவதில்லை என்பதாகும். மேலும், ஜனங்கள் சத்தியத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரவில்லை என்றால், அவர்களால் தேவனுக்குப் பயந்து தீமைகளைத் தவிர்க்கவும், தேவனைத் திருப்திப்படுத்தவும் முடியாது. தேவனைத் திருப்திப்படுத்த இயலாத ஜனங்கள் அவருடைய புகழைப் பெற முடியாது. அத்தகையவர்களுக்கு எந்தப் முடிவும் இல்லை. அப்படியானால், அவருடைய கிரியையின் போது, ஒரு மனிதனுடைய முடிவை தேவன் எவ்வாறு தீர்மானிக்கிறார்? ஒரு மனிதனுடைய முடிவைத் தீர்மானிக்க தேவன் என்ன வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்? இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவில்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்தச் செயல்பாடுகளைப் பற்றி நான் உங்களுக்குச் சொல்லும்போது, அது தெளிவாகிவிடும். ஏனென்றால் நீங்கள் ஏற்கனவே இதை அனுபவித்திருக்கிறீர்கள்.

அவருடைய கிரியையின் போது, ஆரம்பத்தில் இருந்தே, தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சோதனைகளை வகுத்துள்ளார் அல்லது அவரைப் பின்பற்றும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சோதனைகளை வகுத்துள்ளார் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். இந்தச் சோதனைகள் பல்வேறு அளவுகளில் வருகின்றன. அவர்களது குடும்பத்தினரால் நிராகரிக்கப்படும் சோதனையை அனுபவித்தவர்கள், பாதகமான சூழல்களின் சோதனையை அனுபவித்தவர்கள், கைது செய்யப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்ட சோதனையை அனுபவித்தவர்கள், தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் சோதனையை அனுபவித்தவர்கள் மற்றும் பணம் மற்றும் அந்தஸ்தின் சோதனைகளை எதிர்கொண்டார்கள். பொதுவாக, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எல்லா விதமான சோதனைகளையும் எதிர்கொண்டீர்கள். தேவன் ஏன் இப்படிக் கிரியை செய்கிறார்? அவர் ஏன் எல்லோரிடமும் இப்படி நடந்துக்கொள்கிறார்? அவர் எத்தகைய முடிவை நாடுகிறார்? நான் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள விரும்பும் விஷயம் இங்கே உள்ளது: இந்த மனிதன் தனக்குப் பயந்து தீமையைத் தவிர்ப்பதை தேவன் காண விரும்புகிறார். இதன் பொருள் என்னவென்றால், தேவன் உனக்கு ஒரு சோதனையை அளிக்கும்போது, தேவன் சில சூழ்நிலைகள் அல்லது வேறு சில சூழ்நிலைகள் மூலமாக உன்னை எதிர்கொள்ளும்போது, நீ அவருக்குப் பயந்து தீமையைத் தவிர்க்கும் மனிதனாக இருக்கிறாயா என்பதைச் சோதிப்பதே அவருடைய நோக்கமாகும். பலியைப் பாதுகாப்பதற்கான கடமையை யாரேனும் எதிர்கொண்டால், இந்தக் கடமை தேவனுடைய பலியுடன் தொடர்பு கொள்ள வழிவகுக்கிறது என்றால், அது தேவன் ஏற்பாடு செய்த ஒன்று என்று நீ கூறுவாயா? இதில் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை! நீ சந்திக்கும் அனைத்தும் தேவன் ஏற்பாடு செய்த ஒன்றாகும். இந்த விஷயத்தை நீ எதிர்கொள்ளும்போது, தேவன் உன்னை ரகசியமாகக் கவனிப்பார். நீ என்ன தேர்வுகள் செய்கிறாய், நீ எவ்வாறு நடைமுறையில் கடைபிடிக்கிறாய், உனக்கு என்ன எண்ணங்கள் உள்ளன என்பதைக் கவனிப்பார். தேவன் இறுதி முடிவுக்கு பெரும் அக்கறை காட்டுகிறார். ஏனென்றால் இந்தக் குறிப்பிட்டச் சோதனையில் நீ அவருடைய தரத்திற்கு ஏற்ப ஜீவித்தாயா இல்லையா என்பதை அளவிட இந்த முடிவு அவருக்கு உதவும். இருப்பினும், ஜனங்கள் ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் போதெல்லாம், அவர்கள் ஏன் அதை எதிர்கொள்கிறார்கள், அவர்கள் எந்தத் தரத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார், அவற்றில் அவர் எதைப் பார்க்க விரும்புகிறார் அல்லது அவர்களிடமிருந்து எதைப் பெற விரும்புகிறார் என்பதைப் பற்றி அவர்கள் அவ்வப்போது சிந்திப்பதில்லை. இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும்போது, அத்தகையவர்கள், "அது நான் எதிர்கொண்ட ஒன்றாகும். நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும், கவனக்குறைவாக இருக்கக் கூடாது! எதுவாக இருந்தாலும், அது தேவனுடைய பலியாகும், என்னால் அதைத் தொடமுடியாது," என்று எண்ணுகிறார்கள். இத்தகைய எளிமையான எண்ணங்களைக் கொண்ட ஜனங்கள் தங்கள் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றியதாக நம்புகிறார்கள். இந்தச் சோதனையின் பலன் தேவனுக்குத் திருப்தி அளிக்குமா அளிக்காதா? தொடர்ந்து அதைப் பற்றி பேசுங்கள். (ஜனங்கள் தங்கள் இருதயத்தில் தேவனுக்கு அஞ்சினால், தேவனுடைய பலியுடன் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கும் ஒரு கடமையை எதிர்கொள்ளும்போது, தேவனுடைய மனநிலையைப் புண்படுத்துவது எவ்வளவு எளிது என்பதை அவர்கள் கருத்தில் கொள்வார்கள் மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் தொடர அது உறுதி செய்யும்.) உன் பதில் சரியான பாதையில் உள்ளது. ஆனால் அது முழுமையானதல்ல. தேவனுடைய வழியில் நடப்பதென்பது மேலோட்டமான விதிகளைக் கடைப்பிடிப்பது அல்ல. மாறாக, நீ ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும்போது, அது தேவனால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை, அவர் உனக்கு வழங்கிய பொறுப்பு அல்லது அவர் உன்னிடம் ஒப்படைத்த ஒரு பொறுப்பு என்று முதலாவதாகக் கருதுகிறாய். இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும்போது, தேவன் உனக்கு அளித்த ஒரு சோதனையாகவும் அதை நீ பார்க்க வேண்டும். இந்த பிரச்சனையை நீ எதிர்கொள்ளும்போது, உன் இருதயத்தில் ஒரு தரநிலை இருக்க வேண்டும். இந்த விஷயம் தேவனிடமிருந்து வந்தது என்று நீ நினைக்க வேண்டும். தேவனுக்கு விசுவாசமாக இருக்கும்போதே உன் பொறுப்பை நிறைவேற்றும் விதத்தில் அதை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது பற்றியும், அவரைக் கோபப்படுத்தாமல் அல்லது அவருடைய மனநிலையைப் புண்படுத்தாமல் அதை எவ்வாறு செய்வது என்பது பற்றியும் நீ சிந்திக்க வேண்டும். பலிகளின் பாதுகாப்பைப் பற்றி ஒரு சில நொடிகள் முன்பு பேசினோம். இந்த விஷயத்தில் பலிகள் அடங்கும். அது உன் கடமை மற்றும் உன் பொறுப்பையும் குறிக்கும். இந்தப் பொறுப்புக்கு நீங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இருப்பினும், இந்தப் பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும்போது, ஏதேனும் சோதனை இருக்கிறதா? அங்கு இருக்கிறது! இந்தச் சோதனையானது எங்கிருந்து வருகிறது? இந்தச் சோதனையானது சாத்தானிடமிருந்து வருகிறது மற்றும் அது மனிதர்களின் தீய, சீர்கேடான மனநிலையிலிருந்தும் வருகிறது. இந்தப் பிரச்சனையானது சோதனை இருந்தால், ஜனங்கள் சாட்சியாக நிற்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. அது உன் பொறுப்பு மற்றும் கடமையும் கூட. சிலர், "அது ஒரு சிறிய விஷயமாகும். அதை இவ்வளவு பெரிய விஷயமாக்குவது உண்மையில் தேவையானதா?" ஆம், தேவையானது! ஏனென்றால், தேவனுடைய வழியைக் கடைப்பிடிப்பதற்காக, நமக்கு நடக்கும் அல்லது நம்மைச் சுற்றியுள்ள எதையும், சிறிய விஷயங்களைக்கூட நாம் விட்டுவிடக் கூடாது. எந்தவொரு விஷயமும் நம்மை எதிர்கொள்ளும் வரை, நாம் அதை கவனிக்கக்கூடாது என்று நாம் நினைத்தாலும் இல்லையென்றாலும், அதை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது. நடக்கும் எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்குக் கொடுத்த சோதனைகளாகவே பார்க்க வேண்டும். விஷயங்களைப் பார்க்கும் இந்த வழியைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? உன்னிடம் இத்தகைய மனநிலை இருந்தால், மனதின் ஆழத்தில், நீ தேவனுக்கு அஞ்சுகிறாய் மற்றும் தீமையைத் தவிர்க்க தயாராக இருக்கிறாய் என்னும் உண்மையை அது உறுதிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் நீ தேவனை திருப்திப்படுத்த விரும்பினால், தேவனுக்குப் பயந்து தீமையைத் தவிர்ப்பதற்கான தரத்தைப் பூர்த்தி செய்வதிலிருந்து நீ நடைமுறைக்குக் கொண்டு வந்தவை வெகு தொலைவில் இருக்காது.

அதிகக் கவனம் செலுத்தத் தேவையற்றது மற்றும் பொதுவாகக் குறிப்பிட அவசியமற்ற விஷயங்கள் என்று ஜனங்கள் நம்பும் காரியங்கள் பெரும்பாலும் சத்தியத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருவதில் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்லாத அற்பமானவையாக இருக்கிறது. அதுபோன்ற ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும்போது, இந்த மனிதர்கள் அதைப் பற்றி அதிகம் சிந்திக்க மாட்டார்கள். பின்னர் அவர்கள் அதை விழுந்துபோக அனுமதிக்கிறார்கள். இருப்பினும், உண்மையில், இந்த விஷயம் நீ படிக்க வேண்டிய ஒரு பாடமாகும்—தேவனுக்கு எவ்வாறு பயப்பட வேண்டும், தீமையை எவ்வாறு தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்கான பாடமாகும். மேலும், நீ இன்னும் அக்கறை கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், இந்த விஷயம் உன்னை எதிர்கொள்ள எழும்போது தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதை அறிந்துக்கொள்வதுதான். தேவன் உன் பக்கத்திலேயே இருக்கிறார். உன் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் செயலையும் கவனித்து, நீ செய்யும் அனைத்தையும், உன் எண்ணங்களில் என்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன என்பதையும் பார்க்கிறார். அது தேவனுடைய கிரியையாகும். சிலர், "அது உண்மை என்றால், நான் ஏன் அதை உணரவில்லை?" என்று கேட்கிறார்கள். நீ அதை உணரவில்லை, ஏனென்றால் நீ தேவனுக்குப் பயந்து, தீமையை விலக்கும் வழியை உன் முதன்மை வழியாகக் கொள்ளவில்லை. ஆகவே, தேவன் ஜனங்களில் செய்யும் நுட்பமான கிரியையை நீ உணர முடியாது. அது ஜனங்களுடைய பல்வேறு எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்களின்படி வெளிப்படுகிறது. நீ ஒருமனமற்ற ஒருவன்! பெரிய விஷயம் என்னவாக இருக்கிறது? சிறிய விஷயம் என்னவாக இருக்கிறது? தேவனுடைய வழியில் நடப்பது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பெரிய அல்லது சிறிய விஷயங்களுக்கு இடையில் பிரிக்கப்படவில்லை, அவைகள் எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள்—அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? (எங்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.) அன்றாட காரியங்களைப் பொறுத்தவரையில், ஜனங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக மற்றும் குறிப்பிடத்தக்கதாக கருதுகிற சில காரியங்கள் உண்டு, மேலும் சிறிய அற்பமானவைகளாகக் கருதப்படும் மற்ற காரியங்களும் உண்டு. ஜனங்கள் பெரும்பாலும் இந்த முக்கிய விஷயங்களை மிக முக்கியமானதாகக் கருதுகின்றனர் மற்றும் அவை தேவனால் அனுப்பப்பட்டவை என்று கருதுகின்றனர். எவ்வாறாயினும், இந்த முக்கிய விஷயங்கள் வெளிவருவதால், ஜனங்களுடைய முதிர்ச்சியற்ற வளர்ச்சி மற்றும் அவர்களுடைய மோசமான திறன் காரணமாக, ஜனங்களால் பெரும்பாலும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடிவதில்லை. அவர்களால் எந்த வெளிப்பாடுகளையும் பெற முடியாது, மதிப்புமிக்க எந்த உண்மையான அறிவையும் பெற முடியாது. சிறிய விஷயங்களைப் பொறுத்தவரையில், இவை வெறுமனே ஜனங்களால் கவனிக்கப்படுவதில்லை மற்றும் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒரு சிறு பகுதியாக நழுவ விடப்படுகின்றன. ஆகவே, தேவனுக்கு முன்பாக ஆராயப்படுவதற்கும் அவரால் சோதிக்கப்படுவதற்கும் ஜனங்கள் பல வாய்ப்புகளை இழந்துவிட்டார்கள். தேவன் உனக்காக ஏற்பாடு செய்துள்ள ஜனங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை நீ எப்போதும் கவனிக்கவில்லை என்பதன் அர்த்தம் என்னவாக இருக்கிறது? ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு தருணத்திலும் கூட, தேவனுடைய பரிபூரணத்தையும், அவருடைய தலைமையையும் நீ தொடர்ந்து கைவிடுகிறாய் என்பதே இதன் பொருளாகும். தேவன் உனக்காக ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்பாடு செய்யும் போதெல்லாம், அவர் இரகசியமாகப் பார்க்கிறார், உன் இருதயத்தைப் பார்க்கிறார், உன் எண்ணங்களையும் விவாதங்களையும் கவனிக்கிறார், நீ எப்படி நினைக்கிறாய் என்பதைப் பார்க்கிறார் மற்றும் நீ எவ்வாறு செயல்படுவாய் என்று காத்திருக்கிறார். நீ ஒரு கவனக்குறைவான மனிதனாக இருந்தால், தேவனுடைய வழி, அவருடைய வார்த்தைகள் அல்லது சத்தியம் குறித்து ஒருபோதும் அக்கறை கொள்ளாத ஒருவனாக இருந்தால், நீ நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புவதையோ அல்லது அவர் உனக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலை ஏற்பாடு செய்யும் போது நீ பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கும் தேவைகளையோ நீ கவனத்தில் கொள்ள மாட்டாய். நீ சந்திக்கும் மனிதர்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் பொருட்கள் எவ்வாறு சத்தியத்துடன் அல்லது தேவனுடைய சித்தத்துடன் தொடர்புபடுகின்றன என்பது உனக்குத் தெரியாது. நீ மீண்டும் மீண்டும் சூழ்நிலைகளையும் அதுபோன்ற சோதனைகளையும் எதிர்கொண்ட பிறகு, தேவன் உன்னிடம் எந்த முடிவுகளையும் காணவில்லை என்றால் அவர் எவ்வாறு தொடருவார்? பலமுறை சோதனைகளைச் சந்தித்தபின்னும், நீ உன் இருதயத்தில் தேவனைப் பெரிதுபடுத்தவில்லை, தேவன் உனக்கு ஏற்பாடு செய்த சூழ்நிலைகளையும் நீ பார்க்கவில்லை: தேவனுடைய சோதனைகள் மற்றும் பரீட்சைகளையும் நீ பார்க்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக, தேவன் உனக்கு அளித்த வாய்ப்புகளை நீ நிராகரித்தாய், ஒவ்வொரு நேரத்திலும் மீண்டும் மீண்டும் அதை நழுவ விடுகிறாய். அது ஜனங்கள் வெளிப்படுத்தும் அதீதமான கீழ்ப்படியாமை அல்லவா? (ஆம்.) இதன் காரணமாக தேவன் வேதனைப்படுவாரா? (அவர் வேதனைப்படுவார்.) தவறு, தேவன் புண்பட்டதாக எண்ணமாட்டார்! நான் சொல்லும் இதுபோன்ற விஷயங்களைக் கேட்பது உங்களை மீண்டும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம்: "தேவன் எப்போதுமே வேதனைப்படுவார் என்று முன்பு சொல்லவில்லையா? ஆகவே தேவன் வேதனைப்படமாட்டாரா? அப்படியானால், அவர் எப்போது காயப்படுகிறார்?" சுருக்கமாகச் சொன்னால், இந்த சூழ்நிலையில் தேவன் காயமடைய மாட்டார். அப்படியானால், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள நடத்தை வகை குறித்து தேவனுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? தேவன் அனுப்பும் சோதனைகளையும் சிட்சைகளையும் ஜனங்கள் நிராகரிக்கும் போது, அவற்றிடமிருந்து அவர்கள் விலகிச்செல்லும்போது, அத்தகைய மனிதர்களிடம் ஒரே ஒரு மனநிலையை தேவன் வைத்திருப்பார். அது எத்தகைய மனநிலை? தேவன் இத்தகைய மனிதனை, அவரது இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அருவருக்கிறார். "அருவருப்பு" என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு அடுக்கு அர்த்தங்கள் உள்ளன. எனது பார்வையில் இருந்து அதை எவ்வாறு விளக்கலாம்? ஆழமாக பார்த்தால், "அருவருப்பு" என்ற சொல் வெறுப்பு மற்றும் வெறுப்பின் அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது. அதன் பொருளின் மற்றொரு பகுதி என்னவாக இருக்கிறது? எதையாவது விட்டுவிடுவதைக் குறிக்கும் பகுதி அது. "விட்டுவிடு" என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள், அல்லவா? சுருக்கமாகச் சொன்னால், "அருவருப்பு" என்பது தேவனுடைய இறுதி எதிர்வினையையும், அவ்வாறு நடந்துக்கொள்ளும் மனிதர்களிடம் இருக்கும் மனநிலையையும் குறிக்கும் ஒரு சொல்லாகும். அது அவர்கள் மீதான மிகுந்த வெறுப்பு மற்றும் அருவருப்பு ஆகும். எனவே, அவர்களைக் கைவிடுவதற்கான முடிவை அது விளைகிறது. ஒருபோதும் தேவனுடைய வழியில் நடக்காத, ஒருபோதும் தேவனுக்கு அஞ்சாத, தீமையைத் தவிர்க்காதவர்களுக்கு இதுவே தேவனுடைய இறுதி முடிவு ஆகும். நான் முன்பு குறிப்பிட்ட அந்தச் சொல்லின் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் அனைவரும் இப்போது பார்க்க முடிகிறதா?

ஜனங்களுடைய முடிவுகளைத் தீர்மானிக்க தேவன் பயன்படுத்தும் முறை இப்போது உங்களுக்குப் புரிகிறதா? (அவர் ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை ஏற்பாடு செய்கிறார்.) "அவர் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை ஏற்பாடு செய்கிறார்"—இவை ஜனங்கள் உணரக்கூடிய மற்றும் தொடக்கூடிய விஷயங்கள். எனவே, இதைச் செய்வதற்கான தேவனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது? ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வெவ்வேறு காலங்களிலும் வெவ்வேறு இடங்களிலும் பல்வேறு வகையான சோதனைகளை வழங்குவதே அவரது நோக்கமாகும். ஒரு சோதனையின் போது ஒரு மனிதனுடைய எந்த அம்சங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன? நீ எதிர்கொள்ளும், கேட்கும், பார்க்கும் மற்றும் தனிப்பட்ட முறையில் அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் நீ தேவனுக்குப் பயந்து, தீமையைத் தவிர்க்கும் மனிதனா என்பதை ஒரு சோதனை தீர்மானிக்கிறது. எல்லோரும் இத்தகைய சோதனையை எதிர்கொள்வார்கள், ஏனென்றால் தேவன் எல்லா ஜனங்களிடமும் நியாயமானவர். உங்களில் சிலர், "நான் பல ஆண்டுகளாக தேவனை நம்புகிறேன், அதனால் நான் எந்தச் சோதனைகளையும் எதிர்கொள்ளவில்லை?" என்று சொல்கிறார்கள். தேவன் உனக்காகச் சூழ்நிலைகளை ஏற்பாடு செய்த போதெல்லாம், நீ அவற்றைப் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதால், தேவனுடைய வழியில் நடக்க விரும்பவில்லை என்பதால் நீ அதுவரை எதையும் எதிர்கொள்ளவில்லை என்று நினைக்கிறாய். எனவே, தேவனுடைய சோதனைகளை நீ உணரவில்லை. சிலர், "நான் சில சோதனைகளை எதிர்கொண்டேன். ஆனால் சரியாக நடைமுறையில் கடைப்பிடிப்பது எனக்குத் தெரியாது. நான் நடைமுறையில் கடைப்பிடித்தபோதும், தேவனுடைய சோதனைகளின் போது நான் உறுதியாக நின்றேனா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை," என்று சொல்வார்கள். இந்த வகை ஜனங்கள் நிச்சயமாகச் சிறுபான்மையினரில் இல்லை. அப்படியானால், தேவன் ஜனங்களை அளவிடும் தரநிலை என்னவாக இருக்கிறது? சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு நான் சொன்னது போலவே: நீ செய்யும், சிந்திக்கும், வெளிப்படுத்தும் எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்குப் பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறாயா இல்லையா என்பதாகும். நீ தேவனுக்குப் பயந்து தீமையைத் தவிர்க்கும் மனிதனா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிப்பது அதுதான். இந்தக் கருத்து எளிமையானது, அல்லவா? சொல்வது எளிது. ஆனால் நடைமுறையில் வைப்பது எளிதானதா? (அது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல.) ஏன் அது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல? (ஏனென்றால் ஜனங்களுக்கு தேவனைத் தெரியாது, தேவன் ஜனங்களை எவ்வாறு பூரணப்படுத்துகிறார் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியாது. எனவே அவர்கள் விஷயங்களை எதிர்கொள்ளும்போது, அவர்களுடைய பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கு சத்தியத்தை எவ்வாறு தேடுவது என்று அவர்களுக்குத் தெரியாது. தேவனுக்குப் பயப்படுவதன் யதார்த்தத்தை அவர்கள் பெறுவதற்கு முன்னர் பல்வேறு சோதனைகள், சுத்திகரிப்புகள், சிட்சைகள் மற்றும் நியாயத்தீர்ப்புகளுக்குள்ளாக அவர்கள் செல்ல வேண்டும்.) நீங்கள் அதை அப்படிச் சொல்லலாம். ஆனால் உங்களைப் பொறுத்தவரையில், தேவனுக்குப் பயப்படுவதும் தீமையைத் தவிர்ப்பதும் இப்போதே எளிதில் செய்யக்கூடியதாகத் தெரிகிறது. இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்? ஏனென்றால், நீங்கள் நிறைய பிரசங்கங்களைக் கேட்டிருக்கிறீர்கள். சத்தியத்தின் யதார்த்தத்திலிருந்து பெரிய அளவிலான காரியங்களைப் பெற்றுள்ளீர்கள். அது தேவனுக்கு பயப்படுவதையும், தீமையைத் தவிர்ப்பதையும், கோட்பாட்டளவில் மற்றும் அறிவுபூர்வமாகப் புரிந்துக்கொள்ள உங்களை அனுமதித்துள்ளது. தேவனுக்கான பயத்தையும், தீமையைத் தவிர்ப்பதையும் எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதைப் பொறுத்தவரையில், இந்த அறிவு அனைத்தும் மிகவும் உதவிகரமாக இருந்ததோடு, அதுபோன்ற ஒரு காரியத்தை எளிதில் அடையக்கூடியதாக உணரவைத்தது. அப்படியானால், ஜனங்கள் ஏன் அதை உண்மையில் அடைய முடியாது? ஏனென்றால், மனித சுபாவமும் சாராம்சமும் சாராம்சம் தேவனுக்கு அஞ்சாது. அது தீமையை விரும்புகிறது. அதுதான் உண்மையான காரணமாகும்.

வார்த்தை, தொகுதி 2. தேவனை அறிதல் பற்றி. “தேவனுடைய மனநிலையையும் அவரது கிரியை அடையும் முடிவுகளையும் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது” என்பதிலிருந்து

மேலும் பார்க்க

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க