தேவனுடைய வார்த்தைகள் | உன் எதிர்காலப் பணியை நீ எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?

ஜனவரி 6, 2023

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க