தேவனுடைய வார்த்தைகள் | தேவன் மனிதனைப் பயன்படுத்துவது பற்றி

ஜனவரி 12, 2023

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

பகிர்க

ரத்து செய்க