தேவனுடைய வார்த்தைகள் | "ஆயிரம் வருட அரசாட்சி வந்துவிட்டது" என்பதைப் பற்றிய ஒரு சுருக்கமான பேச்சு

ஜனவரி 12, 2023

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

பகிர்க

ரத்து செய்க